Ingen kender den offentlige sektors produktivitet

Der er store gevinster at hente ved at hæve produktiviteten i det offentlige, vurderer regeringens Produktivitetskommission. Men den offentlige sektors produktivitet er ukendt land

MÅLING

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Regeringens Produktivitetskommission lægger op til en højere produktivitet i den offentlige sektor som en afgørende ingrediens i opskriften på at sikre dansk konkurrenceevne i fremtiden.

Men det er slet ikke sikkert, at den offentlige sektor i Danmark har et produktivitetsproblem. Danmark kan i princippet både have den mest produktive offentlige sektor i verden eller verdens mest ineffektive. Vi ved det reelt set ikke.

- Vi er lidt på herrens mark. Vi ikke har ingen ordentlige mål for den offentlige produktion, som vi kan bruge til at vurdere, om der er et særligt problem i Danmark, siger Bo Sandemann Rasmussen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

Den samme indvending kommer fra en række af de organisationer, der har kommet med input til Produktivitetskommissionens arbejde. Særligt KL lægger stor vægt på, hvor usikkert et fundament, man bevæger sig ud på, når den offentlige sektors produktivitet og udviklingen i denne debatteres.

- For så vidt angår opgørelser af udviklingen af produktiviteten i den kommunale sektor er der væsentlige forhold, der bør tages i betragtning (…) forhold som gør det meget vanskeligt at få et præcist og retvisende billede af produktivitetsudviklingen i den kommunale sektor, skriver KL.

Landsforeningen peger først og fremmest på de meget store udfordringer, der er med at måle produktiviteten i den offentlige sektor. Det skyldes blandt andet, at man ikke uden videre kan måle, hvad der rent faktisk produceres på landets plejehjem, daginstitutioner og folkeskoler.

Forskel på aktivitet og produktivitet
På nogle områder ligger det ifølge Bo Sandemann Rasmussen dog lige for at måle produktiviteten og udviklingen i denne. Blandt andet i sygehusvæsenet, hvor man eksempelvis kan holde forbruget op i mod, hvor mange operationer der gennemføres.

Det gør Danske Regioner allerede, og her fra viser opgørelserne, at produktiviteten er steget markant de seneste år. Men også Danske Regioner peger på, at der er problemer ved at fokusere for ensidigt på produktivitet.

- Overordnet set kan fokus på produktivitet inden for store del af den offentlige sektor og især inden for sundhedsvæsenet dog ikke stå alene. Det er helt afgørende, at aktivitet og produktivitet ses i sammenhæng med det outcome, der produceres og dermed kvaliteten, skriver Danske Regioner.

KL kunne ikke være mere enig. Dog nok fra et lidt andet udgangspunkt.

- Det er f.eks. ikke hensigtsmæssigt, at den nuværende opgørelsesmetode betragter det som et fremskridt, at der udføres ekstra operationer på sygehusene, i det omfang at der er tale om, at flere må opereres om på grund af fejl, skriver KL.

Få teknologiske alternativer
Danmarks Statistik forsørger at opgøre produktivitetsudviklingen i den offentlige sektor. Ifølge statistikbureauets opgørelse steg produktiviteten i det offentlige med hele 2,1 pct. i gennemsnit i årene 2000 – 2008. Altså væsentlige højere end udviklingen generelt.

Opgørelsen er ifølge FTF’s input til Produktivitetskommissionen et udmærket udgangspunkt. Men organisationen efterlyser, at der udvikles mere solid viden om, hvordan produktiviteten for den offentlige sektor opgøres på en retvisende måde.

Ifølge KL giver den økonomiske fagkundskabs teorier ellers anledning til at mene, at det generelt er sværere at øge produktiviteten i det offentlige end det private. Teknologi kan ikke uden videre afløse de mange varme hænder, der er nødvendige for at løse velfærdsopgaverne.

Den formodning genkender Bo Sandemann Rasmussen, der dog ikke nødvendigvis er enig i, at det i virkeligheden forholder sig sådan.

- Man har ikke konkrete tal at hænge de her formodninger op på. Så det det er interessante er at se, om man faktisk kan få tilvejebragt en eller anden form for mål, så vi enten kan få afkræftet eller i hvert fald belyst, hvad problemet består i for det offentlige, siger han.

Produktivitetskommissionens første debatoplæg blev offentliggjort mandag. Læs det her.


Udfordringerne ved at måle produktiviteten i den offentlige sektor er en central del af kommissoriet for Produktivitetskommissionens arbejde. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kommissionen til denne artikel.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet