Indvandrere med kræft får sparsom hjælp til rehabilitering

For få patienter med indvandrerbaggrund benytter kommunens rehabiliteringstilbud, og dermed står en ’tung’ patientgruppe i København alene med sygdommen.

Sundhed

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

 

Sundhedscenter for Kræftramte er et tilbud til alle hovedstadens borgere, som er berørt af kræft. Men desværre afspejler centerets brugere ikke den brede befolkningssammensætning, som der er i København, fortæller leder af centeret Jette Vibe-Petersen:  

”Vi ser stadig for få patienter med indvandrerbaggrund. Det er et stort problem, for de har i særlig grad brug for hjælp til at forstå og håndtere kræft. Derudover er der blandt førstegenerationsindvandrerne en større forekomst af livsstilssygdomme, som vi samtidig tager hånd om, når vi ændrer på kost, motion og rygning.” 

Centeret åbnede i 2007 og er et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København og Kræftens Bekæmpelse. En opgørelse fra 2008 viser, at 27 ud af 297 har anden etnisk oprindelse end dansk. Det svarer til ni procent, mens hele 20 procent af borgerne i København har indvandrerbaggrund. 

”Det her handler ikke alene om, at indvandrerpatienterne ikke ønsker rehabilitering og aktivt vælger tilbuddet fra – årsagen er snarere, at de ikke får en henvisning fra hospitalerne,” siger Jette Vibe-Petersen og fortsætter:

”Vi skal have dem henvist, så vi kan hjælpe dem tilbage til arbejdet og til et familieliv, hvor de ikke er afhængige af hjemmehjælp. Og hvis de forlader hospitalssystemet uden at høre om rehabilitering, så fanger vi dem ikke i kommunen.”

Størstedelen af Hovedstadens patienter bliver behandlet på de store kræftafsnit på Rigshospitalet og Bispebjerg hospital, hvorfra læger og sygeplejersker sender borgerne videre til den kommunale hjælp ved at udfylde en skriftlig henvisning. I Københavns Kommune henvises patienterne enten via en lovpligtig genoptræningsplan, der beskriver de fysiske træningsbehov, eller via en alternativ henvisningsblanket, som kun omhandler kræfttype og eventuelt en note om, hvilke fysiske ting, patienten ikke må foretage sig. 

De fleste patienter på Sundhedscenteret bliver henvist via de alternative blanketter, som overvejende bliver skrevet af sygeplejerskerne. Og Helen Bernt Andersen, der er sygeplejefaglig direktør på Rigshospitalet, mener ikke, at der er tale om forskelsbehandling:  

”Jeg tror ikke, at vi henviser færre med indvandrerbaggrund end etniske danskere - vi er generelt opmærksomme på alle vores patienter. Men hvis vi kan gøre noget bedre i samarbejdet med Sundhedscenteret i forhold til den her patientgruppe, så vil vi naturligvis meget gerne det.”

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet