Indenrigsministeriet accepterer ulovligt grundsalg

Det var alligevel ikke ulovligt, da Vesthimmerland i 2008 solgte grund videre til alment boligselskab for over det dobbelte af, hvad kommunen selv betalte en uge tidligere

FINANSIERING

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Økonomi- og Indenrigsministeriet har underkendt Statsforvaltning Nordjylland i en langstrakt sag om salget af en stor byggegrund i den nu hedgangne Aars Kommune og arvtageren Vesthimmerlands Kommune. I en afgørelse fra 2009 slog Statsforvaltningen ellers fast, at to af de fire handler, som det samlede salg var delt op i, var ulovligt. Salgsprisen lå så meget over markedsprisen, at byrådets disposition brød med loven.

Den afgørelse tog Indenrigsministeriet efterfølgende op af egen drift, og afgørelsen lå klar lige før jul. Ministeriet vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt sikkert grundlag for at fastslå, at Vesthimmerland har solgt de omhandlede grunde til over markedspris.

Det sker til trods for, at kommunen henholdsvis købte og solgte med ganske få dages eller timers mellemrum, men med en betydelig gevinst ved salget. Blandt andet blev en grund købt for 2,6 mio. kr. og senere samme dag solgt for over 5 mio. kr.

Ingen ejendomsmægler
Sagen har sit udspring i 1999, hvor et gammelt slagteri i den daværende Aars Kommune lukkede. Grunden blev efter aftale med kommunen købt af Sparekassen Himmerland, der herefter skulle sælge videre til kommunen, som ville få opført almene boliger på grunden.

Af fire omgange fra 2003 til 2008 blev grunden købt med kommunen som mellemhandler for umiddelbart efter at blive solgt til Aars Boligforening, der skulle opføre 144 almene boliger der. Kommunen købte samlet for 11,7 mio. kr., men solgte for i alt 25,1 mio. kr. Prisen var aftalt mellem boligforeningen og kommunen uden inddragelse af en ejendomsmægler.

Betydelige usikkerheder
En valuar vurderede efterfølgende for statsforvaltningen forskellen mellem salgsprisen og markedsprisen. Vurderingen lød på, at de sidste to salg i 2005 og 2008 lå henholdsvis 28 og 22 pct. over markedsprisen. På den baggrund endte statsforvaltningen med at konkludere, at 'statsforvaltningen er mest tilbøjelig til at mene, at det er godtgjort, at Aars/Vesthimmerlands Byråd handlede udlovligt'.

Indenrigsministeriet lægger i modsætning hertil i sin afgørelse vægt på, at der var forskellige meninger om og betydelig usikkerhed omkring markedspriserne på de pågældende tidspunkter - særligt fordi der ikke var sammenlignelige handler.
Herudover noterer ministeriet sig også, at det var en del af aftalen, at kommunen selv har skullet afholde udgifter til bl.a. vej, kloakering og ekstern rådgivning, som også afspejler sig i prisfastsættelsen.

Vesthimmerlands Kommune modtog først afgørelsen dagen før juleferien og har derfor ikke kunnet give en kommentar på sagen inden deadline for dette nyhedsbrev fra dk-økonomi.

Læs hele afgørelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet her.

 

 

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet