Imod Demokratisk problem med højere fravær

Det er et problem for det danske demokrati, at dobbeltmandater gang på gang viser sig at have højere fravær end de øvrige byrådsmedlemmer.

Valg 2009

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Argumentet er velkendt. Dobbeltmandater har sværere ved at passe deres sæder i byrådene sammenlignet med øvrige medlemmer. Kritikerne fremhæver ofte fraværet, og undersøgelsen fra Kommunen bekræfter dobbeltmandaternes travle hverdag. 

Jacob Torfing, der er professor i politik på Roskilde Universitet, ser også med alvor på dobbeltmandaternes fravær.

”Det er jo et problem for demokratiet, at borgerne vælger dem til at varetage deres interesser og kæmpe for deres holdninger, og det kan man jo dårligt gøre, hvis ikke man kommer til møderne og har det her mere fravær,” siger han.

Større arbejdsbyrde

Tjansen som byrådsmedlem er da også kun blevet hårdere gennem årene. En undersøgelse fra Anvendt Kommunalforskning, AKF, viser, at den typiske kommunalpolitiker bruger mellem 15 og 19 timer om ugen på sit byrådsarbejde. Et tal der er steget med et par timer siden sidste undersøgelse i 1995.

Arbejdsbyrden er også den primære årsag til, hvorfor man i partiet SF ikke tillader dobbeltmandater mellem kommune og Folketing.

”Selvfølgelig kan der være undtagelser, men jeg tror generelt, at det er meget svært at lægge et fuldt stykke arbejde i byrådene samtidig med et fuldtidsjob i Folketinget,” siger næstformand i partiet, Jakob Nørhøj.

Enhedslisten og Socialdemokraterne har også forbud mod dobbeltmandater mellem kommune og Folketing, men hos Socialdemokraterne står forbuddet ikke stærkere, end at der er plads til undtagelser. Thomas Adelskov har således fået dispensation til at stille op som borgmester i Odsherred Kommune. Internt i partiet er det da heller ikke alle, der mener, at den dobbelte arbejdsbyrde bør være et problem. Ved partiets seneste kongres kom der forslag om at lempe på forbuddet, men forslaget blev nedstemt.  

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet