Ikke smart med opgaver til Bondams partner

Der var tale om myndighedsinhabilitet, da teknik- og miljøforvaltningen i København traf aftaler om arkitektopgaver med daværende teknik- og miljøborgmester Klaus Bondams (R) partner.

Partnerskab

Af Knud Abildtrup | [email protected]

Klaus Bondam gik godt nok selv uden for døren i teknik- og miljøudvalget og i Borgerrepræsentationen, men ifølge Statsforvaltningen Hovedstaden var det ikke nok: 

Der var nemlig tale om såkaldt myndighedsinhabilitet, da Borgerrepræsentationen 25. januar 2007 tiltrådte en generel indstilling om, at teknik- og miljøforvaltningen kunne indgå aftale med landskabsarkitekt Jacob Kamp om konsulentopgaver, han var kvalificeret til, og som havde en størrelse, der ikke fordrer udbud. Det udtaler Statsforvaltningen Hovedstaden, nu her mere end tre år efter, at aftalen fandt sted.

Betydelig indflydelse

Det var Borgerrepræsentationen selv, som bad om en udtalelse på baggrund af historier bragt i B.T. i 2010, hvor det blandt andet fremgår, at kommunen fra 2006-2009 har betalt 337.123 kroner til landskabsarkitekt Jacob Kamp og hans firma ’1:1 Landskab’ for opgaver, der er udført, mens hans registrerede partner, Klaus Bondam, var teknik- og miljøborgmester. 

Bondam deltog ikke selv i punkterne, hvor aftalen blev truffet, men Statsforvaltningen mener, at det ikke kan udelukkes, at der har været en risiko for, at de ansatte i forvaltningen har ladet sig påvirke af, at Klaus Bondam ”har haft en betydelig indflydelse på afgørelser inden for ovennævnte områder i forhold til de pågældende”.

Undgå tvivl

Statsforvaltningen henviser også til de hensyn, som ligger bag bestemmelsen i kommunestyrelsesloven om at undgå tvivl om kommunens uhildethed ved valg af kontraktpartner, og lægger op til, at Borgerrepræsentationen burde have været forelagt muligheden for at lade en anden indgå aftalen.

Statsforvaltningen har ikke grundlag for at udtale sig om, hvorvidt det har været muligt at foretage substitution – altså finde en anden.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet