IKA-formand: Flere bør overholde udbudsregler

Flere kommuner undlader bevidst at konkurrenceudsætte opgaver i strid med loven. Kom i gang, lyder opfordringen fra Tom Wienke, formand for Foreningen af offentlige indkøbere.

Interview

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Mens mange kommuner slider for at følge ethvert komma i udbudsreglerne, ser andre stort på, om de konkurrenceudsætter alle de opgaver, som de er forpligtede til.

”Der er steder, hvor man simpelthen vælger at sige, at man går efter laveste fællesnævner. Og så længe man kan slippe udenom, så går det jo godt,” siger Tom Wienke, formand for IKA, foreningen af offentlige indkøbere.

Han finder adfærden problematisk og undrer sig over, at de pågældende kommuner ikke bekymrer sig mere om at overholde reglerne i EU’s udbudsdirektiv.

”Det svarer jo til, at når jeg kører på motorvejen og ser et skilt, hvor der står, at jeg må køre 130 km/t., så kører jeg 150 km/t. Og når jeg så bliver stoppet af politiet, så siger jeg bare, at jeg ikke behøver at overholde loven,” siger Tom Wienke, der til daglig er indkøbschef i Tønder.

Kommunerne prioriterer indkøbsfunktionen meget forskelligt. Mens nogle kommuner har 20 folk til at stå for opgaven, så klares opgaven andre steder af helt ned til to ansatte eller måske endda en enkelt. Og trods forskel i kommunernes størrelse, så er udbudsporteføljen slet ikke så forskellig fra kommune til kommune, pointerer Tom Wienke.

”Det er langt hen ad vejen det samme arbejde, der skal laves, men nogle steder vælger man så bevidst at sige, at man ikke behøver at udbyde det hele.”

Flere opnormerer

Tom Wienke opfordrer de pågældende kommuner til at komme i gang. Han sætter ingen navne på, men indikerer, at der ikke blot er tale om en enkelt eller to syndere. 

”Jeg vil sige det sådan, at det ikke er flertallet, der gør det hele korrekt, men det vil også næsten være umuligt. Det er heller ikke flertallet, der gør det her bevidst med, at man ikke vil udbyde. Jeg tror, at flertallet ligger inde i denne her mellemzone, som balancerer tingene.”

Når det er sagt, så oplever Tom Wienke, at der stadig bliver opnormeret massivt rundt omkring, og dermed fortsætter en efterhånden mangeårig udvikling. Tom Wienke tror ikke, udviklingen stopper foreløbigt.

”Jeg ser lidt udviklingen som den samme, it-området gennemgik fra starten af 90’erne, hvor der kun sad to-tre personer på et it-kontor. I dag sidder der otte-ni personer og måske mange flere.”

Han er ikke i tvivl om, at netop konkurrenceudsættelse er og kan være med til at løse en del af problemet med de knappe ressourcer i samfundet.

”Det er en måde at få borgernes penge til at slå til på og få mest mulig kvalitet for pengene”.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet