I Assens går det godt

Siden kommunesammenlægningen er Assens gået fra at været udfordret på likviditeten til at have en solid buffer

SKUDEN VENDT

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

I 2007 kiggede Indenrigsministeriet politikerne i Assens over skuldrene, når der skulle lægges planer for, hvordan en gennemsnitlig kassebeholdning på under 700 kr. pr. indbygger igen skulle kunne komme op på et fornuftigt niveau.

Opgaven lykkedes, og i dag har kommunen godt og vel ti gange så mange kroner på bankbogen for hver indbygger. Det er ifølge borgmester Finn Brunse (S) resultatet af et langt sejt træk med store besparelser og skarp opfølgning på budgetterne.

- Især i forhold til budgetopfølgninger har vi de seneste år både kunne sikre budgetoverholdelse, men også sikre merindtægter og mindreudgifter i et omfang, som har styrket vores likviditet. Og det kommer os til gode nu, siger Finn Brunse.

Historisk set var kommunesammenlægningen ifølge ham særlig dyr for Assens, fordi seks kommuner skulle lægges sammen. Samtidig var der ikke nogen særlig kassebeholdning i de kommuner, der blev sammenlagt.

 - Som noget af det første lagde vi dengang en økonomisk plan og strategi i forhold til både budget og regnskab, som har været fulgt meget nøje. Og det er det, der har gjort at vi år for år har kunnet forbedre situationen.

Ekspansivt budget 2013
Efter flere år med hårde besparelser har budgettet for 2013 kunnet få en mere ’ekspansiv’ karakter, hvor der bliver brugt ekstraordinært meget på anlæg. I udgangspunktet er ambitionen at have anlæg for 60 mio. kr. om året, men næste år bliver hele kommunens anlægsramme på 93 mio. kr. udfyldt.

- Nu har vi noget robusthed i forhold til, hvis der skulle komme uforudsete udsving. Og det er helt overvejende et resultat af hårdt slid. Og så er det godt at kunne gøre noget særligt på anlægssiden for også at understøtte beskæftigelsesudviklingen, siger Finn Brunse.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet