I Albertslund skal selv fængslet være grønt

Som det første fængsel under Kriminalforsorgen har Anstalten ved Herstedvester udarbejdet en lokal miljøpolitik

Af Redaktionen | [email protected]

Sol-panelerne er fordelt på det 600 m2 flade tag på lagerhallen, under hensyn til ovenlys- vinduer, faldsikring og afvanding. Anlægget på 8 kWp leverer strøm fra sol-energi til driften af den nye portvagt og den nye lagerhal, herunder køleanlæg til regulering af inde-temperaturen. 
Anstalten ved Herstedvester sætter med sin lokale miljøpolitik fokus på både miljøbevidsthed og miljømæssig ansvarlighed, og fastlægger ambitiøse, men også realistiske mål for de kommende år. Anstalten ønsker dermed at bidrage til en reduktion af den menneskeskabte CO2 udledning.

Anstalten har miljømæssigt karakter af en offentlig servicevirksomhed, men også et boligområde (for de indsatte) og en fremstillingsvirksomhed (produktions-værksteder).

- Anstalten ved Herstedvester har en vision om at være en attraktiv arbejdsplads i konstant udvikling, og med både højt fagligt niveau og professionel opgaveløsning. Det indebærer også at have fokus på miljøet, hvorfor miljøhensyn bliver inddraget i alle beslutninger – så her tænker vi absolut i ”grønne” baner, siger vicefængselsinspektør Kirsten Jensen.

Den nye lagerbygning med sol-paneler og portvagt blev opført i 2012 og taget i brug sidst på året. Byggeriet medvirker til en forbedring af både sikkerheden og logistikken i forbindelse med adgang og ikke mindst levering af varer til anstalten.

Albertslund Kommune blev i 2012 udnævnt af EU-Kommissionen som et forbillede blandt 4.383 underskrivere af Den Europæiske Borgmesterpagt, og kommunen forpligter sig dermed til at reducere sit CO2 udslip med 32 pct. i 2020.  

tsp

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet