Hvorfor er Folkemødet vigtigt?

Sidste år lød kritikken af Folkemødet, at det var et elitært politikertræf. Men mødet med den almindelige dansker er heller ikke i år, hvad der står højest på dagsordenen for flere store organisationer.

Agora

Af Camilla Boyhus Madsen | [email protected]

Til Folkemødet i år forventer man, at der kommer 20.000 besøgende, dobbelt så mange som sidste år. Spørgsmålet er, hvor mange af dem der er ‘almindelige’ danskere. Direktør i CEPOS Martin Ågerup tror ikke, at forholdene vil ændre sig synderligt i år. På Agora skriver han:

”Hvorvidt Folkemødet på Bornholm reelt er for folket, kan diskuteres. Deltagerne er i hvert fald ikke et repræsentativt udsnit af den danske eller for den sags skyld den bornholmske befolkning. I stedet fylder politikere, organisationer, erhvervsfolk, medier og meningsdannere på Bornholm.”

Men efter hans mening er det heller ikke omdrejningspunktet for Folkemødet:

”Netop derfor er Folkemødet et godt forum for udveksling af idéer, policyforslag og holdninger blandt samfundets centrale aktører. Rammerne er her skabt for både opbygningen af nye relationer og for at møde og debattere med de aktører og beslutningstagere, der sætter dagsordenen og kridter vejbanen for det danske velfærdssamfund.”

Den holdning deles af Dansk Industri. Kommunikationsdirektør Marion Hannerup skriver på Agora:

”På Folkemødet kan vi diskutere erhvervslivets vilkår med politikere, embedsmænd og folk fra andre organisationer på en helt anden og uformel måde end til hverdag.”

Helle og SOSU’en

Men som LO’s formand Harald Børsting påpeger, så har Folkemødet alligevel den almindelige dansker som omdrejningspunkt, selvom kun et fåtal deltager:

”Som lønmodtagernes talerør skal vi være med til at starte de debatter, der er vigtige for deres hverdag – ordentlige forhold på arbejdsmarkedet, vækst, uddannelse, velfærd og meget mere. Det er også en af grundene til, at vi i LO har valgt at prioritere Folkemødet meget højt.”

Harald Børsting mener dog, at Folkemødet med tiden i højere grad vil leve op til sit navn:

”I Danmark har vi inden længe et rodfæstet Folkemøde, hvor man kan diskutere politik og samfundsforhold høj som lav. Hvor SOSU-assistenten kan diskutere med statsministeren.” 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet