Hvor meget vejer god kunst?

Forvaltningernes og politikernes behov for kvalitetsmåling står traditionelt i skarp kontrast til kunstens udtryksform og selv opfattelse. I Århus skal en særlig evalueringsmodel skabe dialog mellem de to verdener.  

Kultur

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

 

Diskussionen er velkendt. Giver det mening at tale om god eller dårlig kunst, og hvordan afgør man i givet fald, om noget besidder kvalitet eller ej? I Århus trodser man risikoen for beskyldninger om elitært smagsdommeri og lader de kunstfaglige eksperter i kommunens Kunstråd om at evaluere kvaliteten af de største kulturinstitutioners virke.  

Rådet vil i løbet af i år vurdere 20 af de største kulturinstitutioner i Århus inden for teater, dans, billedkunst og musik. Det munder ud i en omfattende rapport, som kulturudvalgets politikere vil blive præsenteret for til foråret 2011. En rapport som vil blive brugt i deres arbejde med at revidere kulturpolitikken samt den støtte, som de respektive kulturinstitutioner får tildelt. 

Behovet for systematisk at evaluere kvaliteten på kulturområdet er ifølge chefen for kommunens kulturforvaltning, Ib Christensen, en uundgåelig konsekvens af et politisk krav om at kunne måle effekten af de politiske prioriteringer. 

Kvalitet frem for kvantitet

”Vores kulturpolitik skal være med til at genere højere kulturel og kunstnerisk kvalitet. Og med det mål opstod der en efterspørgsel efter en eller anden måde at måle kvalitet,” siger Ib Christensen. Derfor gik kommunen sammen med Aarhus Universitet og Kulturministeriet for at udvikle en ny model, der kunne bruges til evaluering af kunst og kultur. Det resulterede i den såkaldte ønskekvistmodel, der for første gang blev brugt til at evaluere de århusianske kulturinstitutioner i 2007.  

”Den her model forkaster de forsøg, man har gjort på at gøre kvalitet op i kvantitative termer. I stedet skaber den en ramme om en form for dialog, hvor man kan sige noget om kunstens kvalitet,” siger Ib Christensen.

Armslængde afgørende

Den ambition skinner igennem i den endelige rapportering, Kunstrådet aflægger til kommunens politikere. Sidste omgang var der tale om en skrivelse på over 200 sider. Ikke desto mindre er der politisk begejstring for arbejdet.

”Vi får beriget vores indsigt og kvalificeret vores arbejde. I sidste ende er det naturligvis os politikere, der skal træffe de nødvendige prioriteringer. Men det er meget vigtigt, at vi har et kunstråd og et armslængdeprincip, som vi kan bruge til at få større viden,” siger Rabih Azad-Ahmad (R), der er formand for kulturudvalget i Århus.  

Han mener, at et fagligt organ som Kunstrådet netop kan gå ind og modvirke politisk smagsdommeri i forhold til konkrete arrangementer, som måske ikke lige falder i en eller flere politikeres smag. Og i stedet for at fortabe sig i debatter om enkelte arrangementer, kan politikerne koncentrere sig om den mere overordnede styring af rammerne for kulturlivets udvikling.

Ifølge kulturchef Ib Christensen findes der ikke mange andre kommuner, der på samme måde har et kunstfagligt organ til at lave systematiske evalueringer – hvis nogen overhovedet. I landets største kulturkommune, København, indrømmer kulturchefen da også gerne, at man ikke arbejder ud fra samme principper som Århus.

”Vi går mere direkte til værks. Institutionerne bliver evalueret i forbindelse med ansøgningsrunderne hvert fjerde år for de små storbyteatre og regionale spillesteder. I København sker der jo udskiftning blandt modtagerne af støtte. Så man kan sige, at vi smider institutionerne ud på dybt vand og lader dem søge om deres egne penge igen. På den måde evaluerer vi ikke bare institutionerne. Vi ser også, om der er kommet nye til, som gør det bedre end de eksisterende,” siger Merete Ever Dewilde, kulturchef i København. :

 

Kultur

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet