dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Hvile-i-sig-selv spænder ben for vandselskaberne

Hvile-i-sig-selv spænder ben for vandselskaberne

Mindre pisk og mere gulerod er, hvad en evaluering af vandsektorloven gerne må sætte på dagsordenen, mener Forsyningssekretariatet, som ikke kan genkende branchens kritik af sekretariatets dialog med selskaberne

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Vandsektorloven skal evalueres, og i den forbindelse har områdets interesseorganisationer – FVD og DANVA – rettet skarp kritik mod Forsyningssekretariatet. FVD, som er forening for de private vandværker, har i forlængelse heraf offentliggjort, at man agter at lave sin egen parallelle evaluering af lovens konsekvenser med det primære formål at få de private selskaber løftet ud af vandsektorloven.
Kritikken går bl.a. på, at foreningen mener, at kommunikationen med Forsyningssekretariatet, som fastsætter vandselskabernes prislofter, bedst kan sammenlignes med at slå i en dyne.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier