En stor andel af borgerne i Aarhus Kommune oplyser, at de føler politikerlede og mangler viden om, hvad de laver i byrådet.
En stor andel af borgerne i Aarhus Kommune oplyser, at de føler politikerlede og mangler viden om, hvad de laver i byrådet.
Charlotte De La Fuente, Ritzau Scanpix

Politikerleden er udbredt i Aarhus

Undersøgelse viser, at hver tredje aarhusianer føler politikerlede og har en oplevelse af at være koblet af, hvad lokalpolitikerne foretager sig.

lokaldemokrati

Af Bruno Ingemann | [email protected]

En undersøgelse afslører store problemer med borgernes tillid til politikerne i Aarhus. Undersøgelsen, som er lavet i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Danmarks Medie og Journalisthøjskole, har bedt borgerne svare på, om de er enige i udsagnet "Jeg har inden for det seneste år følt politikerlede over for kommunalpolitikere i Aarhus Kommune". Her svarer 14 pct., at de er helt enige, 21 pct. svarer, at de er delvist enige.

I samme undersøgelse blev borgerne også spurgt, "Hvor godt føler du dig informeret om, hvad der sker politisk i Aarhus Kommune?" Her svarer otte pct. "meget dårligt" og 29 pct. "dårligt".

Det går nogenlunde

Forskningslektor i samfundsvidenskab ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole Roger Buch har set nærmere på undersøgelsen, og hvad den fortæller om lokaldemokratiet i Aarhus:

- Det går nogenlunde, det er så kort, som det kan siges, men heller ikke mere end det. Der er generel tilfredshed med den service, man får fra kommunen og generelt overordnet tilfredshed med politikerne. Men lige under overfladen er der en masse borgere, som ikke ved, hvad der foregår og føler politikerlede.

Hvad udløser det?

- Der en stor forskel i landsdækkende undersøgelser og denne her. Landsdækkende er forklaringen primært, at politikere taler grimt, taler udenom og ikke svarer på spørgsmål. I denne undersøgelse er det for nogens vedkommende det samme, nemlig dårlig adfærd.

- For en anden gruppe handler det om, at politikerne bliver oplevet som nogle, der bare er egoistiske, taktiske, strategiske, og mere optaget af sig selv og et spil end af at løse problemer for borgerne.

- Og så er der en tredje gruppe, hvor der er konkrete politikområder, der udløser både politikerlede og en følelse af at være uden for, det er områder som letbanen, det er byudviklingen, Aarhus Ø for eksempel.

Det er rigtigt vigtigt, at man som borger ser, at lokalpolitikere er ganske almindelige mennesker, som vil gøre det bedste for byen.

Er det i resten af landet som i Aarhus?

- Ja, i varierende omfang, letbanen har været kæmpesag, som mange har diskuteret, også dem der bor langt fra den, i andre kommuner har man ikke den slags.

- Baseret på landsdækkende undersøgelser ved tidligere valg er der kommuner med mindre politikerlede, og nogle med mere. Der er mindre politikerlede i kommuner, hvor politikerne har tættere kontakt til borgerne.

Problematisk

Rådmanden for kultur og borgerservice i Aarhus Kommune, Rabih Azad-Ahmad (R), har også læst undersøgelsen:

Hvad synes du om, at så mange borgere siger, de føler politikerlede?

- Det er problematisk og kalder på handling. Vi skal mere ud og møde borgerne, vi skal mere ud af rådhusbygningen og ud til lokalsamfundet.

Hvorfor opstår politikerleden?

- Det kan handle om, at vi skal være bedre til at møde borgerne. Det er rigtigt vigtigt, at man som borger ser, at lokalpolitikere er ganske almindelige mennesker, som vil gøre det bedste for byen. Det kan være, at nogle borgere kun har mødt politikere i overskrifter i medierne.

- Vi skal også alle bidrage til en god tone, for når to politikere ikke kan med hinanden, bare skændes og glemmer at forkusere på borgerne, er det også med til at skabe politikerlede.

Handletank

Byrådet i Aarhus besluttede 24. april 2019 at nedsætte en handletank for lokalt demokrati.

Formålet med handletanken er at invitere relevante aktører til at arbejde sammen om, hvordan vores lokale demokrati kan opretholdes og styrkes.

I samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere italesætter og diskuterer handletanken demokratiets udfordringer, og på den baggrund udarbejdes et idekatalog med ideer til, hvordan lokaldemokratiet kan styrkes samt konkrete anbefalinger til byrådet.

Kilde: Aarhus Kommune

 

Demokrati

Kommunikation

Politikerliv

Tilmeld dig nyhedsbrevet