Hver femte folkeskole lukket på to år

Knap 300 folkeskoler blev enten nedlagt eller sammenlagt med andre skoler i 2011 og 2012, viser ny opgørelse fra KORA.

Uddannelse

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

En presset kommunal økonomi og faldende elevtal har de senere år ført til, at børn over hele landet har fået længere til den nærmeste skole. Fra 2004 til 2012 har små 500 skoler enten slukket tavlelyset for sidste gang eller måttet fusionere med andre skoler. 

Alene de sidste to år er den skæbne overgået 284 folkeskoler, viser en ny opgørelse, som analyse- og forskningsinstituttet Kora har udarbejdet i forbindelse med evalueringen af kommunalreformen.

- Det er første og fremmest i kommuner, som oplever faldende elevtal, at man har lukket mange skoler. Kommunalreformen ser ikke isoleret ud til at have haft nogen effekt, siger konsulent i KORA Simon Feliberg.

Ud af de knap 500 skolelukninger, der er registreret i perioden, er omkring halvdelen ’rene’ skolelukninger. Ved den anden halvdel er der tale om skoler, som enten fysisk eller ledelsesmæssigt er lagt sammen med andre. Hertil skal lægges, at der er åbnet 127 nye folkeskoler over de ni år.

Økonomiske hensyn

At det netop er i i 2011 og 2012, at langt de fleste skoler er forsvundet, viser ifølge Skolelederforeningens formand Anders Balle med al tydelighed, hvilken motivation der ligger bag. Det er netop i disse år, at kommunerne gennemført en historisk opbremsning af deres velfærdsudgifter.

- Økonomien har været den helt afgørende dagsorden. Der er ingen tvivl om at driften af større enheder er mere rationel, men de faglige miljøer bliver formentlig også bedre, selv om det ikke er det, der har været drivkraften, siger Anders Balle

Han forventer, at udviklingen vil fortsætte de kommende år, dog sandsynligvis med en opbremsning i valgåret 2013.

Den samme prognose kommer fra KL, der i januar offentliggjorde en rundspørge til landets kommuner, hvor 43 procent svarede, at de forventer at lukke skoler fremadrettet.

Mens regeringen ikke ønsker at blande sig i kommunernes prioriteringer af skolelukninger, så skaber det bekymring hos Enhedslisten.

- Hvis begrundelsen er, at man gør det for at styrke den pædagogiske og faglige indsats på den enkelte skole, så kan det jo være i orden. Men når det er udtryk for rene spareøvelser, så frygter jeg, at fagligheden taber i processen, siger Enhedslistens folkeskoleordfører, Lars Dohn.

Undersøgelsen fra KORA viser også, at der kun er oprettet et begrænset antal nye friskoler i kølvandet på lukningen af folkeskoler.

Børn & unge

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet