Borgerlig facade med højreradikal baggrund? Frauke Petry, leder af det nationalkonservative Alternative für Deutschland (AfD), giver den stigende parti- og statsskeptiske holdning i Tyskland et ansigt og profiterer på den tyske regerings dybe splittelse i flygtningekrisen. Foto: Mathias Irminger Sonne
Borgerlig facade med højreradikal baggrund? Frauke Petry, leder af det nationalkonservative Alternative für Deutschland (AfD), giver den stigende parti- og statsskeptiske holdning i Tyskland et ansigt og profiterer på den tyske regerings dybe splittelse i flygtningekrisen. Foto: Mathias Irminger Sonne

Hvem er bange for Frauke Petry?

Svaret er: millioner af tyskere og den tyske presse. Men er der grund til at frygte det højreorienterede Alternative für Deutschland, som Petry leder?

Hadprædikant

Af Mathias Irminger Sonne | [email protected]

Nej, hun har ikke slået Merkel af pinden som den mest omtalte og citerede person i Tyskland. Men hun er godt på vej deropad: Frauke Petry, den suverænt mest profilerede af de to ledere af Tysklands nationalkonservative parti AfD, der med godt 10 % tilslutning og tre forestående delstatsvalg måske kommer til at vende op og ned på tysk politik.

Hvis du stiller hende et spørgsmål selv i en større forsamling, kniber hun i reglen øjnene let sammen, mens hun kigger lige på dig. Efter et indledende "Schauen Sie mal" - prøv engang at se - viser den 40-årige kemiker ved hvert svar, at partiet har fundet en talskvinde med skarp analytisk sans og bred appel - og en udtalt evne til ukonkrete formuleringer.

”I Tyskland er der opstået et tiltagende intolerant klima - netop hos dem, som ellers prædiker tolerance.”

Om hun kan lede og holde disciplinen i sit unge, indvandringskritiske parti og samtidig sortere dets åbenlyse højreekstremister fra, bliver et af største spørgsmål i tysk politik i år.

Grænseskud

Ved pressemødet i det vintervåde Berlin er det umiddelbart svært at forstå, at den sympatiske kvinde for få uger siden var afbildet på forsiden af magasinet SPIEGEL i 1940'er-brune farver med den sønderbombede nazistiske Nürnberg-partikongreshal klippet ind i baggrunden. Med overskriften "Hadprædikanterne" har det forståeligt nok pustet til AfD-tilhængernes følelse af at blive hånet og marginaliseret i en politisk korrekt tysk presse.

Petry har ellers længe været anset for at være en balancekunstens mester, der retorisk og indholdsmæssigt kun går til kanten. Det billede krakelerede, da hun i et interview direkte medgav, at den tyske stat ikke bare må opgive Merkels åbne flygtningelinje og europæiske illusioner for i stedet at gennemføre massiv kontrol ved de tyske grænser. Om nødvendigt bør politiet følgelig også skyde på flygtninge, der prøver at trænge ind på tysk territorium.

Ved dagens møde mener Petry dog at "være færdig med at kommentere den udtalelse."

Lille folkeparti

Udtalelserne bragte splid i partitoppen, hvor Petry flere gange har været i skudlinjen for lignende soloudbrud. Men de førte ikke til vælgerflugt. Det antyder i sig selv et skred i partiet, der - anført af en række liberale økonomer - blev grundlagt som euro-skeptisk parti i 2013. Efter en bitter fløjkrig sidste sommer forlod partilederen Bernd Lucke partiet, som han stemplede som et "monster", mens chefstrategen Hans-Olaf Henkel hovedrystende forlod partiet, der - blandt andet på grund af Petrys kontakt med Pegida-bevægelsen - var "ved at falde i afgrunden ude til højre".

Ifølge aktuelle meningsmålinger har meget få procent af den tyske befolkning tillid til, at AfD skulle have kompetencer til at ændre noget konkret ved for eksempel euro- og flygtningekrisen. Dette spænd mellem stor vælgertilslutning og ringe tillid til partiets evner antyder, at det stadig handler om et klassisk protestparti.

Frauke Petry taler her hellere om en "stigende parti- og statsskeptisk holdning", der især er udbredt i Østtyskland, men som "også er i rasende vækst i vest" som følge af den store koalition og dens krisepolitik.

- Det øger vælgermobiliteten. Men et ryk mod højre er noget, der blot tilskrives vores parti. Det kan ingen bevise, siger hun og advarer mod blindt at trække nazi-kortet mod anderledes tænkende.

- I Tyskland er der opstået et tiltagende intolerant klima - netop hos dem som ellers prædiker tolerance, siger hun og tilføjer med implicit henblik på flygtningekrisen, at der nærmere er sket et jordskred mod venstre i de etablerede partier.

- Vi er allerede et lille folkeparti  - et tværsnit af befolkningen, mener hun.

Derfor sluger AfD ifølge lederen også nærmere stemmer fra CDU og det liberale FDP end fra NPD, der flirter med nynazistiske elementer og i årevis har stået foran et forbud.

- Det (NPD, red.) er ikke vores klientel; vi er ikke radikale nok for dem. Vores løsninger er ikke simple nok, siger Petry og betoner demonstrativt, at flygtningekrisen er "højkompleks".

Den svære distance

Den pointe sætter de fremmødte åbenlyst spørgsmålstegn ved. Forsimplede slagord som "stop for asyl-kaos-set" har fået kommentatorer og politikere til at stemple AfD og Petry som åndelige brandstiftere bag overgreb på flygtninge som ved de seneste episoder i Petrys delstat Sachsen, hvor et kommende flygtningecenter brændte ned under jubel og en bus med skræmte flygtninge blev stoppet af cirka 100 lokale under taktfaste kampråb.

Petry såede her selv tvivl om, hvorvidt der var AfD-medlemmer blandt dem. En entydig fordømmelse af begivenhederne kan hun ikke få over sine læber. I stedet relativerer Petry det med flygtningenes delvise medskyld i form af "grimme bemærkninger" og "skråt op-fingre".

Mindre opsigtsvækkende er hun i sin analyse og forkastelse af Merkels åbne grænser og stadig mere diskutable insisteren på en europæisk løsning på flygtningekrisen i partnerskab med Tyrkiet - en linje, der med en anden ledende AfD-skikkelses ord har været "en gave for partiet".

At mere end halvdelen af tyskerne ikke tror på, at landet kan løfte byrden med de mange flygtninge, er for Petry her det tydeligste tegn på, at ikke bare CDU/CSU, men det tyske folk har vendt Merkel ryggen.

- Selv Sverige og Østrig gør det, som AfD har krævet i tre år nu, siger hun.

- Vores succes er et åbenlyst signal til de øvrige partier om, at de ikke kan fortsætte som hidtil.

Vokse i oppositionen

Hvis meningsmålingerne holder, bliver signalet tydeligt: Selvom Merkel ligger stabilt på forbundsplan, vil hundredetusinder af skuffede konservative give CDU en flygtningekrise-lussing ved de tre usædvanlig vigtige delstatsvalg den 13. marts. Det vil øge presset på Merkel - også selvom partiets spidskandidater i delstaterne demonstrativt undsiger Merkels linje i flygtningekrisen for ikke at tabe flere vælgere til højrefløjen.

Så længe både AfD og den yderste venstrefløj i form af Die Linke ikke anses for at være regeringsduelige, kan undtagelsessituationen med en stor koalition henover midten mellem det kristendemokratiske CDU/CSU og det socialdemokratiske SPD blive en farlig hverdag i tysk parlamentarisme både på forbundsplan og i delstaterne. Det vil formentlig booste Petrys AfD yderligere - også selvom regeringsmagt på delstatsniveau stadig vil være "gift for partiet", som viceformand Alexander Gauland har formuleret det.

Frauke Petry er mere forsigtig.

- AfD skal vokse som oppositionsparti, modnes og lære det parlamentariske spil, siger hun og slår spørgsmål til ekstreme udtalelser fra AfD-delstatsledere hen med et syrligt smilende "han er ikke så vigtig" eller "han har sikkert sine fans."

Om tyskerne har grund til at være bange for Frauke Petry og AfD, står derimod åbent. Hendes vælgere mener ikke overraskende, at landet bør være taknemmeligt for AfD og dets tabubrydende oprør mod Merkels megalomane krisestrategi. Og dets modstandere mener ikke overraskende, at landet bør være bange for et parti, der gør hetzende og forsimplede budskaber salonfæhige i en kompleks verden i opbrud.

Fremtiden vil give sit brogede svar. Delstatsvalgene vil kun give et første praj.

[intense_content_box]

"Løgnepresse" og "Pinocchio-journalister"

En afgørende komponent i AfD's aktuelle succes skal ses i begrebet løgnepresse - et historisk tysk kampbegreb om den sande udlægning, som blandt andet brugtes i Det Tredje Rige. For Pegida- og AfD-tilhængere er det blevet et centralt slagord i kampen mod den store koalitions flygtningepolitik og dens angivelige håndlanger: den etablerede, politisk korrekte og nationalstatsfjendtlige tyske presse.

Personligt hævder AfD-leder Frauke Petry aldrig at have brugt begrebet "løgnepresse", men hun anklager den tyske presse for ikke at berette sagligt om AfD, men udelukkende komme med "tendentiøse kommentarer". Petry har ved flere lejligheder brugt begrebet Pinocchio-presse om denne tendens - en henvisning til den lille marionetdukke, der danser enfoldigt rundt, mens dens næse vokser for hver løgn.

Der har i Tyskland i månedsvis raset en debat om, hvorvidt pressen trods forfatningsmæssige betænkeligheder skal behandle AfD på lige fod med andre partier og politiske strømninger. For et parti indenfor det demokratiske spektrum burde det være en selvfølge. Selv AfD-modstandere ser et stærkt argument for at holde partiet indenfor den etablerede politiske debat i, at deres vælgerskare i forvejen har en stærk medieskepsis. Den skepsis ser de pt. bekræftet og danner derfor stadig stærkere internetfora og nyhedssites hinsides den etablerede offentlighed: en selvbekræftende cirkel.

Debatten om AfD-dækningen fik sit hidtidige højdepunkt i januar, da public-service-stationen SWR i første omgang bukkede under for pres fra SPD og De Grønne og indvilgede i ikke at invitere AfD til den afsluttede partilederrunde op til delstatsvalgene i marts. AfD-tilhængere talte følgelig blandt andet om en "propagandakanal med statslig tvangslicens", mens AfD's modstandere så udelukkelsen retfærdiggjort i visse partimedlemmers udtalelser med forfatningsfjendtlig tendens. Modstanderne beklagede samtidig, at partitilhængerne hermed atter kunne påtage sig den offerrolle, som populistiske strømninger ofte næres af.

[/intense_content_box]

EU

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet