Husdyrsager på vej til at hobe sig op igen

Miljøklagenævnet har hjemvist en lang række husdyrsager. Nu klager Nordfyns Kommune og advarer om, at sagerne på ny vil hobe sig op i kommunerne.

Miljøklager

Af Knud Abildtrup | [email protected]

Connie Hedegaard (K) bad i 2007 kommunerne om at komme i gang, Troels Lund Poulsen (V) satte et projekt i gang til at nedbragt sagspuklerne i kommunerne. Og spørgsmålet er nu, hvad Karen Ellemann (V) vil gøre. Aktuelt har Miljøklagenævnet hjemvist omkring 50 husdyrsager og givet ekstra arbejde i de kommunale natur- og miljøforvaltninger, efter at en længe ventet vejledning fra Miljøstyrelsen så dagens lys i juli 2010. Det får nu Nordfyns Kommune til at sende en indsigelse mod Miljøklagenævnets praksis. I indsigelsen nævner kommunen, at de afviste sager fra Nordfyn har to fællestræk - nemlig at miljøgodkendelsen er givet, inden den nye vejledning trådte i kraft, og at de ikke er hjemvist med henvisning til forkert eller manglende vurdering, men fordi Miljøklagenævnet finder det rigtigst at få dem behandlet i overensstemmelse med retningslinjerne i den nye vejledning. 

Den ældste sag har Nordfyns Kommune afgjort allerede 1. maj 2007 - altså mere end tre år før vejledningen udkom. Og kommunen mener ikke, at en ny vejledning kan være grund nok til at genoptage allerede afgjorte sager. 

Nordfyns Kommune henviser til, at den netop - som krævet - har inddraget al tilgængelig viden i sine afgørelser, og at daværende miljøminister Connie Hedegaard i 2007 specifikt bad kommunerne få afgjort sagerne.

“Kommunerne har nu haft et par måneder til at sætte sig ind i sagerne, så der er ingen undskyldning for ikke at komme i gang,” sagde ministeren i en pressemeddelelse, hvori hun også opfordrede kommunerne til at bruge den vejledning til loven, som “klart beskriver, hvordan en ansøgning skal miljøvurderes.”

Derfor mener kommunen ikke, det kan være rimeligt, at sagerne skal behandles igen - blot fordi der er udkommet en ny vejledning. 

“Hvis det er korrekt opfattet, at afgørelserne generelt bliver hjemvist, fordi der er kommet en ny vejledning, er det ødelæggende for projektet til nedbringelse af sagspuklen i kommunerne. Med en generel hjemvisning af alle disse sager, er der således risiko for en ny sagspukkel hos kommunerne,” skriver Nordfyns Kommune i sin indsigelse. 

Husdyrtrykket er ukendt

I afvisningen af sagerne skriver Miljøklagenævnet, at der ifølge den nye vejledning skal indhentes konkrete data for udviklingen af husdyrtrykket. Imidlertid findes de data ikke, og nævnet skriver da også, at Miljøstyrelsen vil forsøge at gennemføre et projekt, der kan skaffe de nødvendige oplysninger og stille dem til rådighed for kommunerne. 

Nordfyns Kommune opfordrer til, at projektet sættes igang i en fart, da det ellers ikke vil være muligt at behandle sagerne efter retningslinjerne i vejledningen. 

Samtidig beder kommunen miljøministeren om at få Miljøklagenævnet til at genvurdere sagerne og forhindre, at sager fremover bliver hjemvist, fordi der kommer ny vejledning. 

Nordfyns Kommune har fået frist til december til at behandle sagerne påny. Men kommunen påpeger, at det kun kan nås, hvis Miljøstyrelsen snart kommer med data for husdyrtrykket.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet