Horsens brød persondataloven i veteransag

En syg og hjemløs krigsveteran søgte hjælp hos en privat fond. Men ansøgningen havnede hos Horsens Kommune, uden at veteranen blev orienteret. Det er i strid med persondataloven, siger ekspert.

Veteraner

Af Benjamin Holst | [email protected]

En Balkan-veteran med svære krigstraumer overvejer nu at klage til Datatilsynet over Horsens Kommune, efter at kommunens socialdirektør, Karin Holland, har videreformidlet fortrolige oplysninger om ham til kommunens sagsbehandlere.

Martin Kristiansen lider af posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) og tager 13 forskellige typer medicin. Hans situation kulminerede i foråret, da han blev smidt ud af sin samlever, hvorefter han forsøgte at begå selvmord.  

Den hjemløse krigsveteran har søgt støtte til bolig hos både Horsens Kommune og hos den private fond Soldaterlegatet. I den forbindelse har socialdirektør Karin Holland, der samtidig sidder i fondens legatuddelingskomite, fået tilsendt Martin Kristiansens ansøgning. Den har hun valgt at videreformidle til kommunens sagsbehandlere. 

Dermed har kommunen overtrådt flere dele af persondataloven:

”Enhver myndighed, der modtager oplysninger af denne art, skal straks underrette den person, oplysningerne handler om,” siger Sten Bønsing, forvaltningsekspert ved Aalborg Universitet.

”Dernæst skal myndigheden ifølge personloven straks foretage en vurdering af, om det er oplysninger, kommunen skal bruge til noget.  Det er min vurdering, at kommunen ikke lovligt kan behandle oplysningerne, da de ikke indgår i en sag i kommunen,” siger Sten Bønsing. 

Kassetænkning

Martin Kristiansen blev aldrig underrettet om, at kommunen var i besiddelse af hans ansøgning. Til gengæld havnede dokumentet hos en sagsbehandler i borgerservice. Martin Kristiansen mener, at hans ansøgning til Soldaterlegatet indgik i kommunens beslutning om ikke at give ham boligtilskud.

”Jeg er rystet. Dette er et eksempel på kommunens kassetænkning,” siger Martin Kristiansen. Han mener, at kommunen har udnyttet sit kendskab til Soldaterlegatets bevilling.

Det afviser Horsens Kommune, hvor Karin Holland beklager og siger, at der er sket en fejl. Hun kan ikke forklare, hvordan Martins ansøgning til Soldaterlegatet er havnet hos kommunen, men mener dog ikke, at der er tale om kassetænkning:

”Kommunal sagsbehandling tager overhovedet ikke afsæt i, om man får hjælp andre steder. Vi vurderer, hvad der er lovgivningsmæssigt grundlag for i forhold til borgeren, og om vi kan hjælpe ham,” siger hun. 

Oluf Jørgensen, forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og ekspert i forvaltningsret, mener, Karin Holland sidder i en ”lidt dum dobbeltrolle”. Der er dog ikke direkte tale om inhabilitet.

”Som beskrevet drejer det sig om en veteran, der er alvorligt syg. Og der er det selvfølgelig kommunen, der skal gå ind og støtte, og som har ansvaret for at der sker noget,” siger Oluf Jørgensen.

Martin Kristiansen har 

med støtte fra Soldaterlegatet fundet sig en bolig. Han 

overvejer nu at klage til Datatilsynet.

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet