Høje-Taastrup outsourcer it-drift

Høje-Taastrup har valgt at udlicitere den tunge it-drift til KMD, mens de mindre komplekse opgaver skal varetages af egne medarbejdere

Udbud

Af Redaktionen | [email protected]

Høje-Taastrup hører til blandt landets mest erfarne offentlige organisationer, når det handler om outsourcing på it-området. Siden 2003 har kommunen outsourcet større eller mindre dele af deres it-drift.

Kommunen har netop genudbudt opgaven, og KMD har efter EU-udbud fået tildelt ordren for en fireårig periode med mulighed for forlængelse op til seks år. Kommunen fortsætter dermed samarbejdet med KMD, der har leveret driftsydelser til kommunen gennem en årrække.

Kritisk masse
KMD varetager den kompetencetunge og kritiske it-drift, mens de mindre komplekse og nære it-support-ydelser (support af pc, smartphones, printere mv.) hjemtages og varetages af kommunens egne medarbejdere.

- Erfaringen fortæller os, at vi for snart en del år siden traf en fornuftig beslutning om at udlicitere vores it-drift. Det er og bliver ikke en kerneopgave for os at drive store it-systemer, databaser mv. Der giver det klart mere mening at lægge opgaven i hænderne på en aktør, som har volumen og kritisk masse til at drive det mere effektivt. Vi kan på bundlinjen sammenholdende med kvaliteten af it-driften konkludere, at det har været en fordel for kommunen at konkurrenceudsætte opgaven, fortæller Jean Rygaard.

Større fleksibilitet inhouse
Kommunen benchmarker løbende sin opgavevaretagelse og analyserer, hvordan man mest fordelagtigt fordeler opgaverne mellem eksterne leverandører og kommunen selv. Valget er faldet på en selektiv tilgang til outsourcing.

- Vores erfaringer fortæller os, at de mindre komplekse it-support opgaver for vores vedkommende bedst varetages af vores egne medarbejdere i huset. Det giver os en større fleksibilitet, da ydelserne og opgaverne ofte skifter. Det er simpelthen nemmere at lave om på fra dag til dag, hvis det er os selv, der står for supporten, siger Jean Rygaard.

srl

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet