HOFOR ønsker én myndighed til vandgodkendelse

Fire kommuner er i strid med Naturstyrelsen om, hvem der bestemmer, hvor meget vand, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab må indvinde. HOFOR ønsker centrale beslutninger

vandstrid

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Et nyt kommuneplantillæg fra Naturstyrelsen har skabt furore i Greve, Køge, Roskilde og Solrød kommuner. Planen lægger nemlig op til, at Naturstyrelsen kan bestemme, hvor meget vand, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) må pumpe op af undergrunden hos andre kommuner – en belslutningskompetence, som kommunerne mener ligger i byrådene.

På sidelinjen står HOFOR, der forsyner København, Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk med drikkevand, og som i årevis har ventet på at få bragt indvindingstilladelserne i orden.

- Vi skal have indvindingstilladelser i 17 kommuner, og derfor mener vi, at det i stedet vil være sundt at se samlet på tilladelsen og placere den i én myndighed, siger Anne Scherfig Kruse, sektionsleder for vandressourcer hos HOFOR, til dk-teknik.

- Men der skal naturligvis være plads til, at både kommuner og HOFOR får det vand, vi hver især skal bruge, siger hun.

Udover de otte ejerkommuner leverer HOFOR også vand til en række andre kommuner i området.

Bruger plantillægget forkert
Klagen fra de fire vandeksporterende kommuner kommer efter, at Naturstyrelsen har sendt en sammenfattende redegørelse om kommuneplantillægget tilbage til kommunerne ovenpå en offentlig høringsrunde i sommer. Fristen for kommunernes svar lå 8. januar i år, og her valgte Greve, Køge, Roskilde og Solrød kommuner at rette en kraftig kritik af styrelsens plan med trusler om at indbringe den for Natur- og Miljøklagenævnet.

- Naturstyrelsen bruger kommuneplantillægget forkert. Vi mener, at kommuneplantillægget groft sagt kan bruges til arealplanlægning, for eksempel til at bestemme, hvor et vandværk skal ligge. Men hvor meget vand, der skal trækkes op af undergrunden, reguleres af vandforsyningsloven og afgøres derfor af kommunalbestyrelsen, siger Niels Philip Jensen, der er konsulent i KL.

Vandplaner udsætter konflikt
Striden mellem kommuner og styrelser handler altså om, hvem der har hjemmel i lovgivningen til at bestemme mængden af vand, som HOFOR må indvinde i andre kommuner. Og den sag kan ikke rykke sig, før de stærkt forsinkede statslige vandplaner ligger klar, fortæller Anne Scherfig Kruse.

- Kommunerne kan ikke påklage kommuneplantillægget, før Naturstyrelsen har udstedt det, og det kan styrelsen først, når vandplanerne er klar, siger hun.

Og det ser HOFOR frem mod.

- Vi har i mange år gerne ville have en afklaring, for der er jo en masse infrastruktur med boringer, vandledninger og grundvandsbeskyttelse, som skal tilrettelægges. Det er begrænset hvor mange investeringer vi kan lave, når vi ikke kender fremtiden. Og investeringer i vandforsyningsanlæggende er vigtige - ikke mindst af hensyn til vores kunder og forsyningssikkerheden.

Energi & forsyning

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet