Høegh: Økonomien bliver den helt store ledetråd

Venstres miljøordfører og forhenværende minister Henrik Høegh svarer på fem spørgsmål om affaldshåndteringen i Danmark – nu og i fremtiden

TEMA: AFFALDSHÅNDTERING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Forbrænding kontra genanvendelse: Ser du det som et spørgsmål om ’enten eller’ eller ’både og’?
I rigtig, rigtig mange år bliver det et både og. Jeg er enig i, at vi skal se på genbrug og ressourceanvendelse og ressourceudnyttelse, men vi skal starte med de ressourcer, som vi lige nu kan se, der er mangel på, som for eksempel fosfor.
Der er selvfølgelig ressourcer, som vi af miljømæssige årsager og dels også ressourcemæssigt gerne vil have samlet ind, som fx glas og flasker, og så vil det udvikle sig derfra. Alle enige i, at den verden med øget velfærd, som vi lever i, har brug for alle de ressourcer, vi har på jorden.
Jeg hører til dem, der siger, at det er økonomien, der viser vejen i forhold til, hvornår vi skal begynde at sortere de enkelte ressourcer fra og genanvende dem. Vi kommer ikke uden om, at et økonomisk incitament er bærende for mange ting.
Jeg udelukker ikke, at der kan være andre ressourcer, hvor det er nødvendigt, at vi også begynder, inden økonomien er der. Men økonomien bliver den helt store ledetråd.
Vi har jo før set, at man har bedt husejere om at sortere affald, men der var ikke økonomi i at holde det separat, så det røg i den samme skraldebil det hele. Og sådan noget skal vi i hvert fald ikke gentage, for det er ikke motiverende for nogen. 

Borgernes rolle i affaldshåndteringen: Skal alle husstande i Danmark fremover udsortere den organiske fraktion?

Det er svært at give et fuldstændigt klart billede af. Der vil jeg jo godt se et oplæg fra de involverede parter, der har meget forstand på det. Jeg tror, at vi som almindelige borgere i løbet af få år vil sortere vores affald mere, end vi gør i dag. Vi er jo vant til sortere i mange forskellige containere på genbrugspladserne, men i forhold til vores husaffald er vi ikke vant til at sortere.  Men der er ingen grund til at vænne borgerne til det her, hvis der ikke er økonomi i at holde det separat videre frem. Så det skal være i et forløb og en hastighed, hvor det hænger sammen, for ellers er det jo som nævnt ikke så motiverende.

Hvordan sikrer vi os, at det organiske affald også kan anvendes i landbruget?
Det er en svær sag. Dels skal vi jo se på, om vi kan forgasse og termobehandle det. Men når vi kommer helt ind til benet, så handler det om, at hvis det skal lykkes, så skal vi for alvor ind og se på alle de miljøfremmede stoffer i vores velfærdssamfund. Og så skal vi jo virkelig til bunds i hårfarvemidler, sminke, medicin og meget mere, så det er virkelig omsiggribende. Derfor er der heller ikke en løsning på det lige her og nu.
Jeg tror, vi skal arbejde mere med det, men jeg tror, at man vil se både forbrænding og forgasning af den organiske del.

Producenterne: Hvor vidt skal vi fremover lovgive for at sikre, at affaldet indgår i et kredsløb og ikke bare går op i røg? Skal der stilles krav om, at produkterne skal laves, så de kan genanvendes?
Igen må jeg jo sige, at vi er et sted her, hvor et økonomisk incitament er en virkelig god driver. Hvis vi skal gøre det her alene af politiske eller idealistiske hensyn, så bliver det tungt og svært. Og vi er jo også i en situation, hvor vi skal passe på, at vi ikke pålægger hinanden flere omkostninger end højest nødvendigt. Så igen tror jeg, at økonomien bliver en af driverne på det her.

Hvordan giver vi forskningen og innovationen et boost i forhold til affaldshåndtering?
Man kan jo forske i at sortere mekanisk i affald og desuden forske i, hvordan vi kan bruge ressourcer og materialer, så de nemmere kan genanvendes. Det er jo et generelt forskningsbehov, der er behov for her, for alle vil jo gerne have, at der forskes mere i lige netop deres område. Jeg vil ikke love store, nye forskningsmidler, men jeg tror, at hele det bio-baserede samfund, som vi kommer tættere og tættere på, bliver en helt naturlig del af en lang række forskningsområder: Hvordan vi kan genanvende materialer og ressourcer, og hvordan vi kan producere produkter, så de nemt kan genanvendes.
Det tror jeg økonomien vil hjælpe os til at blive mere og mere bevidste om.

Herunder: Skal kommunerne kunne opkræve ekstra gebyrer fra borgerne for at sætte ind og støtte forskningen på området?

Nu er jeg ikke lige til nye afgifter og gebyrer, og derfor mener jeg, at der helst også skal være en spirende og begyndende økonomi som incitamentsstruktur. Jeg er helt enig i, at det her vil komme til at koste penge, men dermed ikke sagt, at vi bare skal lægge det over på borgerne som en afgift. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet