Hjorts spareplaner rammer skævt

Finansministeren har lagt op til omfattende effektiviseringer på velfærdsområder. Men planerne risikerer ifølge en professor i statskundskab at ramme fattige kommuner.

Tema: Effektivisering

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

mme fattige kommuner.

Hvis bare alle gjorde tingene ligesom de billige kommuner. Så ville der være mange penge at spare. Det er logikken bag de forslag til effektiviseringer for ti milliarder kroner, som finansministeren præsenterede i forbindelse med KL-topmødet. Men ifølge professor i statskundskab Poul Erik Mouritzen fra Syddansk Universitet vil en politik baseret på den logik skabe store skævheder mellem kommunerne. 

”Der er en tendens til at overse konsekvenserne af den her tankegang i debatten. Konsekvensen er regionale skævheder og skævheder mellem rig og fattig. Det vil formentlig betyde tab for kommunerne ude vestpå og en gevinst for kommunerne i øst omkring hovedstaden,” siger Poul Erik Mouritzen. Det skyldes ifølge ham, at de kommunale udgifter på næsten alle områder afspejler, hvad folk i kommunen tjener. Kommuner gør det ikke billigt, fordi de er meget effektive, men fordi beskatningsgrundlaget ikke giver råd til andet. Hvis Claus Hjorts effektiviseringsgevinster  blot trækkes fra bloktilskuddet, vil fattige kommuner blive ramt betydeligt hårdere end velstillede. ”De billige kommuner gør det typisk billigt på næsten alle områder. Så de kan ikke spare en helt masse penge. Det kan de lettere i de kommuner, der har råd til et højt udgiftsniveau. Så hvis der bare skæres i bloktilskuddet, bliver de fattige kommuner jo også besparet for deres andel, selvom de i forvejen lever dernede, hvor Claus Hjort Frederiksen vil have dem ned. Og det vil ramme enormt skævt,” siger Poul Erik Mouritzen. Bekymringen er velkendt i  en kommune som Favrskov, der blandt andet har reduceret sine udgifter meget på administration. Her er stort set alle effektiviseringsgevinster allerede hentet, ifølge kommunaldirektør Jan Kallestrup. Han er derfor bekymret for, hvordan Favrskov bliver ramt, hvis der sættes alvor bag ministerens ord om at spare omkring to milliarder på administration:

”Vi bliver jo ramt lige så hårdt som de kommuner, der ikke har effektiviseret. På den måde bliver vi straffet for det arbejde, vi har lavet de seneste år.”

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet