Hiv-smittede er blevet kastebolde

Hverken regioner eller kommuner tager ansvar for rehabilitering eller forebyggelse af hiv-området, mener foreningen Hiv-Danmark. Nu dropper København støtte til rådgivning af hiv-smittede. 

Sundhed

Af Sine Riis Lund | [email protected]

”Vi synes, det er katastrofalt.”

Sådan beskriver sekretariatschef Bent Hansen, Hiv-Danmark, situationen for foreningens medlemmer. Han kritiserer skarpt kommunernes og regionernes indsats med rehabilitering og forebyggelse af hiv-smittede. En støtte, der er blevet forringet siden strukturreformen og indførelsen af den nye sundhedslov. 

”Sundhedsloven trådte i kraft i 2007, men stadigvæk er der stor usikkerhed om, hvordan arbejdsfordelingen skal være,” siger Bent Hansen.

I Danmark er der omkring 5.000 hiv-smittede. Men ingen i det offentlige system tager sig i tilstrækkelig grad af det psykosociale aspekt, påpeger Bent Hansen.

”Kommunerne og regionerne peger gensidigt på hinanden for at tørre udgifterne over på den anden part,” siger han.

Ingen særstilling

København havde fra 2006 til 2009 en indsats for hiv-smittede, men i 2011 er støtten fjernet til rådgivning. København oplyser, de har valgt en ny strategi for området seksuel sundhed, og peger desuden på, at rådgivning af hiv-smittede bliver betragtet som en regionsopgave. I Region Hovedstaden har man ikke været opmærksom på, at tilbuddet frafalder i København, og udviklings- og kvalitetschef Inge Kristensen anerkender, at det er en fælles opgave.

”Vi har noget rådgivning på vores afdelinger, men det er klart, at det ikke er så omfattende, som man kunne ønske sig,” forklarer hun.

Inge Kristensen fortæller, at man vil tage emnet op med København for at finde fælles fodslag.

Kun Region Midtjylland og Århus har i dag et samarbejde. Bent Hansen undrer sig over, hvorfor ansvarsfordelingen ikke er klargjort i de øvrige sundhedsaftaler.

I dag er der særligt fokus på at lave programmer for store grupper som diabetikere og folk med hjerte-kar-sygdomme, forklarer borgmester i Rebild, Anny Winther (V), der er formand for KL’s social- og sundhedsudvalg.

”Borgere med hiv går ind på lige fod med alle andre, som skal have rehabilitering, psykologrådgivning og andet, men det, vi koncentrerer os om, er de rigtig store grupper af borgere med kroniske sygdomme, og hiv-borgere kan ikke regne med særstilling her,” siger Anny Winther.

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet