Foto: Polfoto
Foto: Polfoto

High Noon for Løkke

På landsplan stjæler Dansk Folkeparti mange stemmer fra Socialdemokraterne, men i flere af Venstres traditionelle højborge i Vest- og Midtjylland frygter Venstre-tropperne, at Kristian Thulesen Dahl kan kapitalisere på Lars Løkkes bilagssager og formandsopgøret fra i sommer.

Højborgene

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Mahogni-mødebordet på Carsten Kissmeyers kontor er gammelt. Måske lige så gammelt som Venstres dominans i Midt- og Vestjylland. Ikast-Brande-borgmesteren har fra hjørnekontoret på rådhuset en pæn udsigt over Danmarks mest erhvervsvenlige by. Snart kan den kommunale virkelighed være skiftet ud med en plads i Folketinget, hvis Venstre-manden formår at samle nok stemmer til en plads på tinge. Skulle Kissmeyer være så heldig, får V-ledelsen en uregerlig stemme i flokken, der vil forsøge at flytte tyngdepunktet i partiet mod vest og den jyske hede. Som borgmester i en af Venstres højborge har Kissmeyers ord en vis vægt. Derfor blev det også bemærket, da han opfordrede Lars Løkke Rasmussen til at træde tilbage under sommerens formandsopgør i Venstre. Kissmeyer frygter her over et halvt år efter maratonmødet i Odense, at partiets interne problemer og Løkkes bilagssager får betydning ved folketingsvalget, selvom stridighederne officielt skulle være lagt på hylden midlertidigt.

- Vi kan ikke kigge bag meningsmålingerne, men vi kan konstatere, at Venstre ikke længere er på 34 procent, siger han.

Venstres formand bragte sig i konflikt med nogle af de værdier om tæring efter næring og mådehold, der stadig trives i det midt- og vestjyske, hvor mange stemmer Venstre ud fra tradition, mener Kissmeyer:

- Løkkes tøjsag skabte støj. På den her egn var det en støj, der ikke var god. Det passer ikke med vores afsæt, og det havde en konsekvens til et valg (Europa-Parlamentsvalget 2014, red.).

I liberale valgkredse som Ikast, Varde, Herning og Ringkøbing, hvor Venstre ved sidste folketingsvalg fik mellem 36 og knap 43 procent af stemmerne, burde eventuel afskalning fra Venstre logisk set ske til Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti eller Radikale Venstre, men Kissmeyer er mest bekymret for Dansk Folkeparti, hvor formand Kristian Thulesen Dahl høster stemmer på bekostning af Lars Løkke og en statsminister med svag opbakning.

- Vi kan mærke, at folk er præget af det, siger han og tilføjer:

- DF er stærk på de her kanter. Vi frygter mest DF. De Konservative har Søren Pape opstillet i storkredsen, men det er ikke derfra, presset kommer – heller ikke fra Liberal Alliance.

- Dansk Folkeparti sætter plakater op med Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl her, selvom man ikke kan stemme på dem. Thulesen er fra Thyregod lige udenfor vores kommune og har gået i skole i Nørre Snede. Han har en forbindelse hertil.

V-skaren svinder

I Varde opfordrede lokalforeningerne også Lars Løkke til at træde tilbage, da tøjsagen var ved at sætte et punktum for Lars Løkkes formandskab. Lotte Højmark Mundt, der er V-lokalformand i kommunen, frygter også, at DF plukker mange Venstre-stemmer ved næste valg. Hun kan mærke, at Venstres greb om Varde-egnen ikke længere er så stærkt i takt med, at landbrugserhvervet fylder mindre og området samtidig er blevet tømt for uddannelsesinstitutioner. Så snart de unge er færdige med gymnasiet, flytter de til Esbjerg, Aarhus, Aalborg, Odense og København, mens gennemsnitsalderen blandt medlemmerne bare stiger.

- Vi mister medlemmer til DF. Jeg er bekymret for, at Venstres dårlige Europa-Parlamentsvalg gjorde, at en del Venstre-folk krydsede grænsen til DF og så finder ud af, at det skete der egentlig ikke noget ved. Og så gør man det nok igen. Jeg tror desværre, at det valg havde en konsekvens, siger Lotte Højmark Mundt.

[intense_table skin="1850110816" columns="Så mange stemmer fik Venstre i sine højborge ved valget i 2011," data="Varde,42.9%,Herning Nord,41.8%,Ringkøbing,41.3%,Vejen,38.9%,Hedensted,37.4%,Viborg Øst,37.2%,Esbjerg Omegn,37.1%,Herning Syd,37.0%,Tønder,36.5%,Ikast,36.4%" type="striped"]

Varde udmærkede sig ved sidste valg som den kreds, hvor Venstre fik flest stemmer. Hele 42,9 procent af vardenserne satte deres kryds ved V i 2011. Lokalt har Venstre i øjeblikket 1100-1200 medlemmer, mens der ved kommunalvalget i slutningen af 2013 var omkring 1500.

- Vi kan ikke komme udenom, at uanset om Lars Løkke er meget dygtig, så er der nogle ting ved ham og hans stil, der støder folk på manchetterne her i Vestjylland. Ting, som nok ikke støder så mange i København, siger Lotte Højmark Mundt, der er opvokset i København, men har boet en årrække udenfor Varde.

- Det virker ødselt på folk med det dyre tøj, når de selv skal betale for kaffen i forbindelse med møder i lokalforeningen.

Den tidligere Varde-borgmester Gylling Haahr lægger ikke skjul på, at han personligt havde det meget svært med Lars Løkkes tøjsag.

- Det er meget fjernt fra den måde, vi driver en kommune. Det er tæring efter næring. Og det er fjernt fra holdningerne her i Venstres højborg, siger han og tilføjer, at ”der i øjeblikket ikke er nogen samlende person” i Venstre.

- Vi må håbe, at Løkke får pondus igen, hvis han for alvor skal rejse sig. Der skal til at ske nogle markeringer, så folk får tillid til, at han kan styre landet. Mange her på egnen har været usikre på, om Løkke er den rette. Der er kun ét skud i bøssen nu. Det er vind eller forsvind.

Arvefølgen

Venstres nu berømte hovedbestyrelsesmøde i Odense endte som bekendt med, at Lars Løkke og næstformand Kristian Jensen blev enige om at fortsætte i deres hidtidige roller, mens Søren Gade en kort stund blev luftet som formandskandidat, hvis Lars Løkke trak sig. Undervejs havde adskillige folketingsmedlemmer trukket støtten til Lars Løkke på et gruppemøde, mens lokalforeninger over hele landet blev kimet ned af støtter til både Lars Løkke og Kristian Jensen for at vinde de afgørende stemmer, der kunne fremkalde eller forhindre et ekstraordinært landsmøde, hvor en ny formand kunne blive fundet.

Gylling Haahr mener, at Kristian Jensen repræsenterer mange af de dyder, som vest- og midtjyderne er kendt for, men han er ikke helt tryg ved Jensen som formand.

- Kristian Jensen er mere en af vores egne. Han er mere en asket. Han har tillært sig en hel del af det politiske håndværk, men han er ikke samme oratoriske begavelse som Lars Løkke, siger han og tilføjer:

- Søren Gade står også stærkt herovre. Han har været en god mand for os her i området. Han har, hvad der skal til. Han er ikke den ekstravagante. Han er også tættere på det vestjyske dna.

På gågaden i Varde arbejder Torben Storgaard, der egentlig er pensioneret, men alligevel har nogle timer i herretøjsbutikken Mr. Bechsgaard. Han har altid stemt Venstre, selvom han enkelte gange har overvejet andre partier. Han oplevede hele tøjsagen i forhold til Lars Løkke som en personjagt. For Torben Storgaard handlede sagen kort og godt om, at Venstre ville have en præsentabel formand og derfor betalte for Løkkes tøj:

- Løkke har en uheldig figur. Han kunne godt komme til at ligne en klovn, hvis han kom i noget forkert tøj. Det ville man ikke risikere, siger han og tilføjer:

- Han kan godt lide at få en øl og en smøg. Han er en rigtig god dansker på mange områder, synes jeg. Han repræsenterer i hvert fald en adfærd, som jeg godt kan spejle mig i. Men omvendt så er Kristian Jensen god nok, men han er for ung.

Men han har jo mange års erfaring som skatteminister, og så er han 43 ...

- Ja, men der mangler noget robusthed. Hans udstråling er liiiige svag nok. Nu kan det være, han får nogle skægstubbe og nogle kilo. Der er ikke noget i vejen med hans hoved.

Carsten Kissmeyer har æren af at skulle kæmpe med den lokale stemmesluger Kris-tian Jensen, der er opstillet i Herning, om en plads i Folketinget. Ikast-Brande-borg-mesteren tvivler ikke på Kristian Jensens meritter som arvtager til formandsposten. Han henviser til den loka-le V-kreds' udmelding under sommerens formandsopgør:

- Vi opfordrede Lars Løkke til at trække sig, og i det tilfælde, at han havde trukket sig, så var næstformanden automatisk blevet formand. Det var vores tilgang. Vi havde ikke en tilgang med en kampafstemning.

- Kristian Jensen har et afsæt i, at han er solidt forankret der, hvor Venstre har sine medlemmer og får solide stemmetal. Det er her, Venstre er stærkt.

Lotte Højmark Mundt mener, at Kristian Jensen vil stå stærkt som leder af Venstre trods den tvivl, der omgiver hans person.

- Man sagde også om Anders Fogh og Lars Løkke, at de manglede noget pondus. Det er vilkårene i rollen som næstformand. Kristian Jensen er en sindssyg dygtig næstformand. Jeg har ingen tvivl om, at Kristian ville kunne varetage formandsposten.

Skinger Støjberg

Venstres politiske ordfører Inger Støjberg er kendt som en såkaldt “hardliner” i integrations- og udlændingedebatten. Da Venstre i efteråret fremlagde et forslag om at ændre loven om opholdstilladelser, så borgere fra primært vestlige lande får nemmere ved at få ophold i Danmark end eksempelvis somaliere og pakistanere, blev Støjberg citeret for at sige, at de, som ”ikke kan og vil integrere sig”, er muslimer. Udtalelser af den karakter kradser i ørerne hos en gammel vestjysk borgmester som Gylling Haahr.

- Jeg synes, at Støjberg melder meget hårdt ud for tiden. Jeg ved godt, at hun sikkert er sendt i byen som skrap tante, men det er lige før, at hun overhaler DF indenom. Det er sikkert noget, nogle gerne vil høre i en valgkamp. Jeg tror ikke, at grebet skal være strammere end nu for folk her på egnen.

Carsten Kissmeyer mener, at det er vigtigt, at Venstre “italesætter, at indvandring ikke bare er en stor grå masse”. I Ikast er man ifølge borgmesteren gået fra at have cirka 200 østarbejdere i 2008 til cirka 800 i dag.

- Den historie, jeg gerne vil fortælle om det, er, at de kommer og arbejder på helt normale vilkår. Og det gør de. Og de udfører noget arbejde, som vi altså ikke er lykkedes med at få danskere til at ville eller kunne, siger han.

Der er ikke meget, der skiller Venstre og DF i udlændingedebatten, så derfor kan det undre, at Venstre i Midt- og Vestjylland frygter at miste stemmer til netop DF, der typisk står stærkt i det spørgsmål.

- Min frygt i forhold til DF handler om, at partiets ledelse har en meget stor troværdig. Der er ro på. Det er sådan set det helt overordnede billede, der godt kan bekymre os, siger Carsten Kissmeyer.

Lotte Højmark Mundt frygter, at hårde udmeldinger på udlændingeområdet ”kan skræmme traditionelle Venstre-vælgere i favnen på Liberal Alliance eller Radikale Venstre”.

En statistik fra Berlingske Tidendes Politiko over vælgervandringer fra valget i 2011 frem til oktober 2014 viser, at Venstre har mistet 161.695 vælgere til Dansk Folkeparti. Til sammenligning har DF på landsplan taget knap 84.000 stemmer fra Socialdemokraterne i samme periode.

Rune Stubager, professor i statskundskab med speciale i vælgeradfærd ved Aarhus Universitet, sætter spørgsmålstegn ved, om de midt- og vestjyske borgere ”er så liberale, når det kommer til stykket”.

- Der har over tid udviklet sig en stor afstand mellem klassiske Venstre-vælgere og så De Radikale. Der, hvor Venstre og De Radikale kan udveksle vælgere, er snarere i storbyerne og Nordsjælland. En del af de vælgere i Midt- og Vestjylland opfatter sig som borgerlige, så derfor ville de ikke stemme på Socialdemokraterne, men måske snarere Dansk Folkeparti, siger han.

Stubager forstår godt, at man i Venstres højborge kigger på Europa-Parlamentsvalget som en skillelinje:

- Det forekommer indlysende, at når man først har stemt på et parti én gang, så er det nemmere at gøre det igen. Men folk, der skifter parti, har større tendens til at gøre det igen.

- Løkke har sin del af æren for Venstres nedtur. Det viser popularitetsmålinger blandt partilederne, men der er stadig et massivt blåt flertal, så større betydning har det så heller ikke.

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet