Herning: SKI lever ikke op til sit ansvar

Fem kommuner og SKI er indbragt for Klagenævnet for Udbud angående brug af direkte tildeling på en rammeaftale. SKI bør påtage sig ansvaret, hvis aftalen er ulovlig, mener Herning og foreningen af offentlige indkøbere, IKA.

Indkøb

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Fem kommuner høj risikerer at skulle stå skoleret for Klagenævnet for Udbud i en sag, som SKI selv burde have påtaget sig, mener Herning Kommune.

De er sammen med Fredericia, Gladsaxe, Hørsholm, Odense og SKI blevet indbragt i en sag, der kan gå hen og blive principiel. Klagen går på brug af direkte tildeling på en rammeaftale under SKI. De fem kommuner og SKI har udarbejdet et fælles svarskrift til Klagenævnet og deler omkostningerne til en advokat. I Herning undrer man sig dog over SKI’s tilgang i sagen.

”SKI’s tilgang til den her sag er ikke imponerende. Et eller andet sted må vi konstatere, at de ikke har valgt at gå i brechen for deres kunder. Jeg synes, det havde været klædeligt, hvis de havde tilbudt at føre sagen på vegne af deres kunder og betale de eventuelle omkostninger,” siger indkøbschef Helle Schjermer Lauridsen.

Indkøbet er et system til kataloghåndtering, som de fem kommuner gik sammen om. I foreningen af offentlige indkøbere IKA mener man helt principielt, at kommuner ikke bør ende med ansvaret og omkostningerne, hvis en SKI-aftale bliver erklæret ulovlig.

”Vi har råbt op om, at det ikke er rimeligt, hvis vi som kommune står tilbage og har en ulovlig aftale, hvis det viser sig, at vi bruger en SKI-aftale, som efterfølgende bliver erklæret ulovlig i Klagenævnet for Udbud,” fortæller formand Tom Wienke.

Han forventer dog også, at det ikke vil blive et problem, fordi SKI i september udsendte en orienteringsskrivelse, hvor det blandt andet fremgår, at det er SKI’s ansvar, at rammeaftalerne lever op til udbudsreglerne, og at ”det for SKI’s kunder ikke er forbundet med risiko at anvende vores aftaler, hvis man følger præciseringerne i de konkrete bilag samt vejledning til direkte tildeling”.

Afventer udfald

Herning mener, at kommunerne fra start har fulgt retningslinjerne ved at rådføre sig med SKI og ved at få hjælp fra en ekstern advokat til at udfylde standardkontrakten.

”Det er vores oplevelse, at SKI frasiger sig ansvaret og siger, at det er op til deres kunder selv at påtage sig ansvaret og betale deres del af regningen. Når man giver en rådgivning, så undrer det os, at man ikke påtager sig det, man kunne kalde et rådgiver­ansvar,” siger Helle Schjermer Lauridsen.

Kommunen har spurgt SKI, om orienteringsskrivelsen er ensbetydende med, at de fem kommuner i denne konkrete sag ikke kommer til at betale for eventuelle omkostninger. SKI henviser til, at klagesagen intet har at gøre med selve rammeaftalens juridiske fundament, men alene handler om den indgåede leveringsaftale, og siger i øvrigt:

”SKI er sammen med de fem kommuner af den opfattelse, at reglerne ikke er overtrådt i forhold til den indgåede leveringsaftale og regner derfor ikke med at tabe sagen. Hvis det mod forventning alligevel skulle ske, vil SKI og de fem kommuner først på det tidspunkt internt aftale, hvad der skal ske,” oplyser direktør Niels Frederiksen i et skriftligt svar.

Heldigvis for de fem kommuner og SKI er klagen fra firmaet Comcare indbragt i maj måned, og dermed før det nye kontroldirektiv med stramninger blev indført.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet