Her er regeringens planer på sundhedsområdet

Sundhedsministeren har 14 lovforslag på tapetet i det kommende folketingsår. Lægeforening tager positivt imod planerne

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Udredningsgaranti,  privathospitalers finansiering af patientklageerstatninger  og ændringer i loven om høreapparater. Det er nogle af hovedpunkterne i sundhedsministerens lovprogram for det netop påbegyndte folketingsår.

Allerede i oktober tager Folketinget fat på arbejdet med at nedsætte udredningsperioden til max. 30 dage for patienter, der er henvist til sygehuse, og samtidig differentiere behandlingsgarantien mellem alvorligt syge og ikke-akutte patienter. Også debatten om, hvordan erstatninger til patienter behandlet på privathospitaler skal finansieres af privathospitalerne selv kommer til at rase, når folketinget inden for den næste måned tager fat på behandlingen af det lovforslag.

Også en række EU-direktiver står til at blive gennemført i løbet af folketingsåret. Det drejer sig blandt andet om bekæmpelse af forfalskede lægemidler og forbedringer af patientrettigheder i forhold til behandling i udlandet.

Derudover indeholder lovprogrammet også en række andre lovforslag, som er del af den patientsikkerhedspakke, som ministeren har lanceret.

Høreapparater
I november påbegynder Folketinget arbejdet med at udmønte de anbefalinger, som arbejdsgruppen bag kulegravningen af høreapparatsområdet kom med i foråret. Det er blandt andet regeringens plan at give regionerne det samlede ansvar for både tildeling og finansiering af høreapparater, at nedsætte tilskuddet til udlevering af høreapparater hos private, og at hæve den tid, der skal gå før man kan få udleveret et nyt høreapparat.

Endelig lægger ministeren op til at forhøje bøderne for salg af alkohol og tobak til mindreårige, øget registrering af tatovører og afskaffelse af den automatiske rabat på håndkøbsmedicin til pensionister.

Ros fra lægeforeningen
Lægerne modtager den samlede lovpakke positivt.

- Der er mange gode takter i regeringens forslag på sundhedsområdet. Jeg er især glad for, at patienternes sikkerhed nu bliver prioriteret endnu højere – blandt andet ved, at der fremover stilles strammere krav til medicinsk udstyr, og at lægemiddelområdet skal overvåges tættere, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.

Lægeforeningen er dog kritisk overfor, at udredningsgarantien ikke kommer til at dække de patienter, der starter behandlingen på hos en praktiserende speciallæge.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet