Billede

Her er privatiseringens mestre, højdespringerne og en bundskraber

Den borgerlige regering vil konkurrenceudsætte, men en S-ledet kommune ligger i front, og en konservativ ledet kommune skraber bunden. ”Jeg er ikke sat i verden for at gøre regeringen glad,” lyder det fra K-borgmester.

Privatisering

Af Jens Holm | [email protected]

Mange kommuner har trådt konkurrenceudsættelses-speederen helt i bund og  rykket markant op på listen over, hvilke kommuner der er gladest for at privatisere.

Det viser nye tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der har offentliggjort Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) for 2016.

At sætte skub i privatiseringen står også højt på VLAK-regeringens ønskeseddel – regeringsgrundlaget beskriver netop, at konkurrenceudsættelsen skal fylde væsentligt mere i den kommunale drift.

”Jeg er ikke sat i verden for at gøre regeringen glad. Jeg er sat i verden for at drive kommunen til glæde for borgerne.”

Listens absolutte højdespringer blandt kommuner, der har flyttet sig mest, er dog Rødovre Kommune, der er ledet af den socialdemokratiske borgmester Erik Nielsen.

Tilbage i 2012 markerede Rødovre Kommune sig som den kommune i hele landet, der havde den laveste grad af konkurrenceudsættelse: 17,4 procent. Tallene for 2016 viser, at kommunen har øget IKU til hele 26,4 procent.

Det er et spring på 9 procentpoint set over en periode på fem år.

Hvorfor har Rødovre Kommune øget konkurrenceudsættelsen?

– Rødovre Kommune har ikke som sådan en strategi om at øge IKU, siger Rasmus Thye Lynghøj, der er kommunikationskonsulent hos Rødovre Kommune, i et skriftligt svar til Kommunen.

Ifølge kommunaldirektør Anders Agger kan stigningen primært tilskrives teknikaliteter, idet Rødovre Kommune har ændret sin konteringspraksis.

Derudover kan stigningen tilskrives brugen af eksterne vikarer i hjemmeplejen, mens Rødovre Kommune også har anvendt private leverandører i forbindelse med jobkvalificeringskurser i indsatsen for langtidsledige seniorer.

- Samlet set så skyldes udviklingen altså først og fremmest en række tekniske forhold, herunder primært ændringer i konteringspraksis, og kan derfor ikke henføres til væsentlig ændret adfærd fra kommunens side i forhold til konkurrenceudsættelse, forklarer Anders Agger.

Her står udviklingen stille

Men der er også de kommuner, som ikke har øget konkurrenceudsættelsen. I Lyngby-Taarbæk Kommune er udviklingen faktisk gået i den helt anden retning.

I 2012 var konkurrenceudsættelsesgraden på 27,5 procent mod 24,7 procent i 2016. Det vil sige et fald i konkurrenceudsættelsesgraden på 2,8 procentpoint over en periode på fem år.

- Vi har aftalt, at vi skal effektivisere for én procent og sænke grundskylden med en halv promille årlig. Som en del af den aftale har vi også sagt, at vi ikke konkurrenceudsætter nye områder, fortæller Sofia Osmani (K), der er borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Du er jo konservativ borgmester, og vi har også en regering, der består af De Konservative, som ønsker, at kommunerne konkurrenceudsætter langt mere end i dag – hvad mener du om det?

- Jeg er ikke sat i verden for at gøre regeringen glad. Jeg er sat i verden for at drive kommunen til glæde for borgerne. Jeg mener, at det er i borgernes interesse, at vi har en sund og stabil økonomi, og det er det, jeg har opnået ved at lave en aftale, hvor vi fastsætter, at vi ikke konkurrenceudsætter nye områder, siger Sofia Osmani.

Den forklaring bakkes op af 1. viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, Simon Pihl Sørensen (S).

- Det var mig, der indgik aftalen. Sofia Osmani fik nedsættelse af grundskylden, og jeg fik sørget for, at der ikke blev konkurrenceudsat nye områder i denne valgperiode, forklarer Simon Pihl Sørensen.

Aftalen om ikke at øge konkurrenceudsættelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune blev indgået mellem alle partier på nær Enhedslisten, fortæller de to medlemmer af kommunalbestyrelsen til Kommunen.

Indkøb

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet