Havmøllepark går i clinch med rekreativt område

En grøn kile mellem to kommuner skal muligvis huse en enorm transformerstation. I strid med fingerplanen, mener borgmestre, mens Energinet.dk tager afsæt i national infrastruktur

MILJØ

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Ønsket om at etablere Danmarks største havmøllepark, Kriegers Flak, havde bred, politisk opbakning, da regeringen sammen med Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgik energiforlig sidste år i marts. Men nu møder projektet et lokalt benspænd. For placeringen af det store omformeranlæg, der skal forbinde havmøllerne med elnettet på land, har skabt røre i Ishøj og Høje-Taastrup kommuner, hvor et grønt areal mellem de to kommuner har vist sig at være det bedst egnede spot ifølge Energinet.dk.

- Når vi kigger på alle forhold såsom plads, pris, arealanvendelse og forsyningssikkerhed, viser det sig, at Ishøj er det bedste valg, fortæller Jens Christian Hygebjerg, der er chefprojektleder i det statsejede Energinet.dk, som skal bygge og drive anlægget.

Hos Energinet.dk peger man på, at det grønne område er udpeget som såkaldt transportkorridor, det vil sige et areal, der er reserveret til fremtidigt byggeri af statslig infrastruktur, såsom motorvej, jernbaner, elforbindelser mm.

Men i Ishøj og Høje-Taastrup kommuner fremhæver borgmestrene, at placeringen vil være i direkte strid med regeringens fingerplan, der er et landsplansdirektiv, hvor man netop har indlagt grønne lommer mellem de store hovedårer, der fører trafik ind og ud af hovedstadskommunen.

'Vi har brug for vores grønne områder, og vi er meget bekymrede for, at en sådan mastodontbygning bliver placeret midt i det grønne landskab til stor gene for borgerne (...) Det går imod statens egne planer, og det vil være ganske uhørt at placere transformerstationen her,' lyder det fra Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S) i en pressemeddelelse.

Interesser i konflikt
Interessekonflikten mellem Energinet.dk og kommunerne er kendt hos Naturstyrelsen, hvor fuldmægtig, Birgitte Vendelbo, arbejder med sagen. Natur- og Energistyrelsen er nu i gang med at forberede den lovpligtige VVM-undersøgelse, som man foretager hver gang, der skal opføres byggeri, som vurderes at påvirke miljøet væsentligt. Og her understreger Birgitte Vendelbo, at VVM’en netop skal afveje de forskellige interesser hos stat, kommuner og borgere.

- Der står i fingerplanen, at de grønne kiler er udlagt til rekreative områder, som skal beskyttes, og derfor skal man som udgangspunkt undgå anlæg og større projekter, som kan være forstyrrende elementer i forhold til de rekreative interesser. Samtidig står der også, at der kan være statslige hensyn at tage som eksempelvis transportkorridorer, der er udlagt til placering af tekniske infrastrukturanlæg, så det er altså en spændende og udfordrende situation, vi har her, siger hun.

Tidligt udbud nødvendigt
Energinet.dk har nu bedt om tilbud på en række af de komponenter, som skal bruges til anlægget, og det har skabt nye frustrationer hos de to forstadskommuner.

- Man burde efter min mening afvente den miljøvurdering, man har lovet os, før de begynder at lave et udbud. Og det kan man selvfølgelig godt afvente, hvis man vil, lyder kommentaren fra Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp (S).

Selvom der endnu er uklarhed over, hvor stationen skal ligge, har Energinet.dk været nødt til at starte udbudsprocessen tidligt, forklarer Jens Christian Hygebjerg.

-  Folketinget har bedt om at have en nettilslutning klar i sommeren 2018, og for at nå den termin, har vi startet udbudsprocessen på blandt andet omformeranlægget, der kan lave jævnstrøm om til vekselstrøm og vice versa, fordi der er fire års leveringstid fra det tidspunkt vi har kontrakten på plads.

Udbuddet er lavet med afsæt i en placering i Ishøj Kommune, men det betyder ikke, at det ikke kan ændre sig, understreger Jens Christian Hygebjerg.

- Det er helt normal praksis, at man i en sådan kontrakt indarbejder, hvordan mængder og længder kan reguleres med leverandøren. Men jeg kan da godt forstå, at kommunerne nu tænker deres, når vi har brugt Ishøj som forudsætning i udbuddet, siger han.

Den danske del af Kriegers Flak er et 180 km2 stort havområde i Østersøen, og havmølleparken bliver Danmarks hidtil største. Dermed skal en kommende transformerstation håndtere 600 MegaWatt fra møllerne, og afhængig af hvilken løsning for ilandføring, der i sidste ende bliver valgt, kan bygningen blive 110 meter lang, 50 meter bred og 25 meter høj. Ergo bliver byggeriet stort.

Forkerte beregninger
Energinet.dk har ialt haft kig på fem områder med allerede eksisterende transformerstationer, og to nye, hvor der ikke er stationer i dag til den kommende omformerstation. Blandt andet Avedøre Holme været i spil, hvilket den nu endte høringsperiode også viser, at både befolkning og kommunale politikere har udpeget til at være en bedre idé.

Men ifølge Energinet.dks beregninger vil det koste omkring 200 millioner kroner ekstra at placere omformeren i Avedøre, da man vil være nødsaget til at bygge et kabel tilbage til transformerstationen i Ishøj, der fungerer som 'adgangsport mod resten af Sjælland', forklarer Jens Christian Hygebjerg.

Men den beregning giver Ole Bjørstorp (S) ikke meget for.

- Vores beregninger viser, at det vil koste 80 millioner kroner ekstra at lægge det i Avedøre, og så stor er den merudgift altså ikke, det er jo i forvejen et milliardprojekt, siger han.

I juni skrev han og Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler (K) et brev til miljøministeren, klima- og energiministeren samt alle Folketingets miljø- og energiordførere, hvori de gjorde opmærksom på deres bekymringer, og det har blandt andet resulteret i, at Avedøre Holme nu også inddrages i den kommende VVM-undersøgelse.

To områder i Ishøj Kommune er pt. i spil som en mulig placering - begge ligger de i fingerplanens grønne kile. Det ene område har allerede en mindre transformerstation, mens det andet område snart omlægges til erhvervsområde.

Første udkast af VVM-undersøgelsen bliver sendt i høring i midten af november, og hele undersøgelsen skal være færdig inden sommerferien næste år.

 

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet