Halvbeskidt vand skal forbedre virksomheders konkurrenceevne

Virksomheder og husholdninger kan på sigt spare på vandet ved at bruge sekundavand til de opgaver, der ikke kræver rent vand. Nye partnerskaber skal undersøge områdets ellers oversete potentialer

RESSOURCEKRISE

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Det er dyrt og måske slet ikke nødvendigt, når vi bruger rent drikkevand til en bred vifte opgaver. Det er baggrunden for, at regeringen og Enhedslisten nu har afsat otte mio. kr. til nye partnerskaber mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder. De nye partnerskaber skal undersøge, om der i højere grad kan bruges sekundavand i stedet for rent drikkevand. 

Enhedslistens miljøordfører Per Clausen peger på to gode ting i det øgede fokus på sekundavandets potentialer: For det første er der en miljømæssig gevinst ved at reducere vandforbruget.
- Det andet er, at det sådan set også giver mulighed for, at virksomhederne kan spare penge ved at genanvende deres vand. Virksomheder, der har et stort vandforbrug, har store udgifter i forbindelse med det. Derfor vil vi selvfølgelig gerne være med til at undersøge, om det kan reduceres, siger Per Clausen til dk-teknik.
Sekundavandets potentialer er kommet på dagsordenen som et led i det overordnede fokus på ressourcer.

- Derfor er der er også kommet fokus på virksomhedernes omkostninger i forhold til forbrug af ressourcer. Af konkurrencemæssige hensyn er virksomhederne nødt til at reducere deres udgifter på alle områder, og det er anvendelsen af ressourcer også en vigtig del af, siger Per Clausen. 

Når vi skyller vort tøj…
Sekundavand kan både være regnvand, vand som pumpes op fra undergrunden uden at blive renset, eller vand der bruges flere gange i produktionen. Lige nu bliver biler, der kommer i vaskehal, fx spulet med rent drikkevand. Det er et af de steder, man med fordel kan undersøge, om sekundavandet fremadrettet kan spille en rolle.

- Virksomhederne bruger de største mængder vand og har store udgifter til vand. Derfor skal vi undersøge, om eksempelvis en landmand ligeså godt kan bruge genbrugsvand til rengøring, om kloakkerne nødvendigvis skal spules med drikkevand, og om vi i det hele taget kan blive mere kritiske i vores brug af rent drikkevand, siger miljøminister Ida Auken (SF).

Per Clausen vurderer sekundavandets potentiale til at være rigtig stort.

- Ud over de mange virksomheder, så er der også potentiale for, at sekundavand kan anvendes i husholdningerne fremadrettet, hvis vi fx kan komme til at bruge sekundavand, når vi skyller tøj osv., siger Per Clausen til dk-teknik.

- Vi har været vant til at bruge vand af meget, meget høj kvalitet – men i virkeligheden også vand af en alt for høj kvalitet i forhold til alle de formål, der har været, slår han fast.    

 

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet