Hækkerup: Intet loft på socialrådgiveres sagsbyrde

Socialministeren trodser ekspert og afviser, at Folketinget vil sætte et max-tal på, hvor mange sager kommunale sagsbehandlere må have

Arbejdspres

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

Socialrådgiverforeningens kæphest, et loft over antal sager per sagsbehandler, blev for nylig genoplivet af forsker i socialt arbejde, Karin Kildedal, da hun i et brev til Karen Hækkerup rådede til at fastsætte en grænse for, hvor mange sager en socialrådgiver må have. Ministeren afviser nu i sit svar til Kildedal, at et loft kan komme på tale. Det er den enkelte leders opgave at vurdere sagsbyrden ude i kommunerne.

Kolossale forskelle
Karin Kildedal mener, at der i dag er for store kommunale forskelle. Nogle steder sidder sagsbehandlerne med omtrent 30-35 sager, som er anbefalingen fra Dansk Socialrådgiverforening, mens andre steder sidder nogen med op til 100 sager.
- Vi ser i praksis, at der er meget forskellige vilkår for socialrådgiverne, både hvad angår sagsantal og faglig kvalitet. Og det, mener jeg ikke, er rimeligt i et lille land som Danmark, at man får forskellig behandling, alt efter hvilken kommune man bor i, siger Karin Kildedal.

Politisk modstand
Socialministeren vægrer sig dog ved at fastsætte et sagsloft.
- Jeg mener ikke, der kan findes et eksakt tal, som hæver kvaliteten i sagsbehandlingen, skriver hun.
Socialordfører for De Konservative Benedikte Kiær er enig.
- Med sagsantal synes jeg det er svært. For du kan sagtens have en socialrådgiver, som har få, men virkelig tunge sager, siger hun.
Sådanne situationer kan være svære at få øje på fra centralt hold, mener hun.
- Ellers skal vi igen til at lave detaillovgivning herinde fra Borgen, og det skærer lidt i mig, at vi skal sidde og blande os i, hvordan ledelsen sørger for, at medarbejderne ikke drukner, siger Benedikte Kiær.

Kommuner må retledes

Socialrådgiverforeningen håber, at ministeriet – uden at låse sig fast på et præcist sagstal – vil sende en vejledning til kommunerne, om hvordan de bør normere antal socialrådgivere i forhold til antal sager. Tærsklen synes nemlig at være byrådene.

- Sagstal er en lokal vurdering, men der burde komme en vejledning fra ministeriet, netop for at undgå store kommunale forskelle. Byrådene skal bare prioritere at få lettet sagsbyrden, siger Bettina Post, formand i Dansk Socialrådgiverforening.

Hun mener, at pengene til flere socialrådgivere er der.

- Erfaringen er jo, at når en kommune har været i pressen på grund af svigt eller sagsbehandlingsfejl, så finder de penge til opnormeringer. Der er jo penge, hvis man tager arbejdsbyrden alvorligt nok. Det finder man bare ofte først ud af, når pressen har været på besøg, siger Bettina Post.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet