Haarder: Kommuner fik penge til at vedligeholde veje

Kommunerne har fået penge til at vedligeholde de tidligere amtsveje. Det er derfor en kommunal opgave at sørge for ved ligeholdelsen, fastslår indenrigsminister Bertel Haarder (V).

Veje

Af Redaktionen | [email protected]

Det er kommunernes opgave at sørge for den løbende vedligeholdelse af de tidligere amtsveje. Og kommunerne har fået penge til det. Det fastslår indenrigsminister Bertel Haarder (V) i et skriftligt svar til Enhedslistens trafikordfører, Per Clausen.

Per Clausen har spurgt: 

”Vil ministeren redegøre for, hvorvidt det indgik i de økonomiske beregninger, der blev lagt til grund for kommunalreformen, at de tidligere velholdte amtsveje ville forfalde så stærkt, som det er sket. siden kommunerne overtog ansvaret for dem?”

Bertel Haarder skriver i sit svar, at kommunerne blev fuldt kompenseret for de opgaver. de overtog.

På vejområdet overtog kommunerne 7.870 km af i alt cirka 10.000 km amtsveje, og til den opgave modtog kommunerne 1.329 millioner kroner til drift og vedligeholdelse af vejene, oplyser Haarder.

”Kommunerne er således fuldt ud kompenseret for overtagelsen af de tidligere amtsveje, og det er således en kommunal opgave at prioritere den løbende vedligeholdelse af vejene,” skriver ministeren.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet