Haarder kalder styrelse og regioner sammen

Efter kritik af regionernes svangreomsorg beordrer Bertel Haarder (V) nu regionerne og kommunerne til at mødes med Sundhedsstyrelsen om problemet. 

Fødsler

Af Redaktionen | [email protected]

Det er regionernes og kommunernes ansvar at koordinere og tilrettelægge tilbud til nybagte forældre og deres nyfødte børn. 

Sådan lød beskeden fra sundhedsminister Bertel Haard­er (V), da han for nylig var indkaldt til samråd.

Ministeren var kaldt i samråd af Sophie Hæstorp Andersen (S) og Line Barfod (EL), som blandt andet ønskede at få svar på, hvordan regeringen vil sikre, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger for sammenhængende svangreomsorg og fødsler overholdes. 

Sundhedsminister Bertel Haarder sagde på samrådet, at kommuner og regioner har ansvaret for, at svangreomsorgen fungerer. 

”Det vil fortsat være et regionalt og kommunalt ansvar at sikre en faglig, forsvarlig og vellykket svangreomsorg. Det er afgørende, at kommuner og regioner tager ansvaret på sig. Hvis regionerne ikke lever op til det, Folketinget har vedtaget, så er det en sag for mig at tage det op med regionerne og sørge for, det kommer ind i sundhedsaftalerne, hvem der gør hvad,” sagde Bertel Haarder på samrådet. 

Bedre samarbejde

Ministeren har samtidig bedt Sundhedsstyrelsen om at indkalde til et møde, hvor det skal gøres klart, hvordan svangreomsorgen kan forbedres. 

”For at sikre et bedre samarbejde mellem regioner og kommuner har jeg bedt Sundhedsstyrelsen om at indkalde repræsentanter for kommuner og regioner til et møde. Her kan kommuner og regioner konkret redegøre for, hvordan man i højere grad fremadrettet vil samarbejde om at styrke svangreomsorgsområdet, så det bliver klart, hvem der gør hvad, hvornår og i rette tid,” sagde han til samrådet. 

Danske Regioner mener, problemerne er overdrevet.

”Danske Regioners gennemgang af de fem regioners status for nuværende tilbud til gravide og fødende viser, at regionerne lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen på langt de fleste områder.” Det skriver Danske Regioner i et skriftligt notat. 

Ikke tilfredsstillende

Regionerne erkender dog også, at der på visse områder er problemer. 

”På ganske få områder lever regionerne ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det gælder eksempelvis hjemmebesøg af jordemoder 1-2 dage efter ambulant fødsel, da dette er meget ressourcekrævende,” bliver det fastslået i notatet. 

Enhedslistens socialordfører er dog ikke tilfreds med Bertel Haarders redegørelse. 

”Jeg må indrømme, at jeg var temmelig chokeret over, at ministeren ikke vil holde fast i det klare svar, han gav sidste år, om at Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 skal være gældende og ikke mindst den vedtagelse, som et enigt Folketing har vedtaget i november, om at Sundhedsstyrelsen anbefalinger skal være gældende,” sagde Line Barfod efter samrådet.

”Og jeg var meget chokeret over, at ministeren ikke mener, at der er tale om en forringelse af kvaliteten, når man går fra anbefalinger, der siger, at man skal have besøg derhjemme af en jordemoder 1-2 dage efter fødslen, til at sige, at man skal have en opringning,” siger hun til Altinget.dk.

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet