Haarder: Ind med realisme og ud med berøringsangst

Bertel Haarder (V) glæder sig over at være blevet ny indenrigs- og sundhedsminister. Men at de svære udfordringer står i kø, er der ingen tvivl om, fortæller han i dette interview til Kommunen. 

Interview

Af Mia Tang | [email protected]

Kommunerne ønsker sig bl.a. langt mere afbureaukratisering.  Får de det? 

   Jeg er dybt optaget af at fjerne unødige procedurer og fjerne bøvl. At flytte ressourcer fra administration og rapportskrivning til borgernære aktiviteter. Vi har et punkt i regeringsprogrammet, der hedder ’Væk med bøvlet’. Det har man hørt før, men jeg vil gerne annoncere, at jeg vil tage det dybt alvorligt. 

De kommende år bliver der også store rekrutteringsproblemer. Hvilken hjælp kan du tilbyde ift. det?

   Vi er meget optaget af at styrke tilgangen til blandt andet professionshøjskolerne (…), men så er der også den helt afgørende lederrekruttering, hvor en meget stor del af f.eks. skolelederne går af i løbet af meget kort tid. En international undersøgelse har vist, at Danmark er nummer sjok i hele verden med hensyn til skoleledelse. (…) Det handler om berøringsangst. Forleden historien om det katastrofalt ringe fremmøde på seminarierne. Lærerne er nervøse for at tale om det. De er bange for, at det er deres egen skyld. Blandt unge danske lærere er der et udbredt ønske om flere tilbagemeldinger fra deres ledere. Når de ikke får det, tror jeg, det handler om beskedenhed. Lederen vil ikke gøre sig for klog. (…) Vi må fjerne berøringsangsten. 

Kommunerne ønsker også din hjælp til at afstemme borgernes forventning til service ... 

  Jeg vil arbejde på to fronter. Over for kommunerne vil jeg gøre alt for at hæve forventningerne. Over for borgerne vil jeg gøre alt for at gøre forventningerne realistiske. Så kan det jo være, at de – forhåbentlig mødes. 

På sundhedsområdet ved man næsten på forhånd, at du vil blive udskældt. Hvordan ser du på det?

   Jeg er helt bevidst om alle de svære sager – for ikke at sige møgsager – der nødvendigvis opstår på sundhedsområdet. Men jeg har en tyrkertro på, at hvis man forklarer folk, hvordan det hænger sammen, at man ikke kan opfylde alle behov, og at der derfor må prioriteres, så må det være muligt at få forståelse for, at vi altså ikke kan få penge til alt. (…) Der skal synlige forbedringer til, bl.a. når det gælder kræft og psykiatri. Synlige klageadgange. Synlig effektivisering, så borgerne kan se, at der kommer flere igennem røret, og så vil jeg forsøge at være meget god til at kommunikere de gode resultater, der er i form af bedre overlevelse, flere operationer, osv. 

Hvordan ser du på, at der netop er blevet massefyret i sundhedssystemet?

   Jeg har iagttaget det med undren … først at ansætte en hel masse mennesker og dernæst afskedige dem igen. Jeg har ikke forklaringen, jeg har bare undret mig over det, og jeg konstaterer også, at problemet er større i nogle regioner end i andre. En af mine metoder som ny minister vil være at sætte fokus på dem, der gør det bedst. (…) For at få den gode praksis til at brede sig.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet