Gyldal og Stenbæk nye PenSam formænd

Regionsrådsmedlem Jens Stenbæk (V) og Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) bliver henholdsvis ny formand og næstformand for PenSam.

BESTYRELSE

Af Redaktionen | [email protected]

Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S) bliver ny næstformand i pensionskassen PenSam Liv. Det sker når den nyvalgte bestyrelsen konstituerer sig 10. januar. Herlev-borgemsteren er en af flere, der blev nyvalgte til bestyrelsen i pensionskassen, som holdt ekstraordinær generalforsamling før jul.

Som led i en ny aftale, har KL fået ret til at udpege en næstformand i bestyelsen, som fremover får to næstformænd. Som den anden næstformand fortsætter formanden for FOA, Dennis Kristensen.
Ny formand bliver, efter indstilling fra Danske Regioner, Jens Stenbæk (V) medlem af regionsrådet i Region Sjælland. Han afløser Thor Grønlykke (S), medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden.

Den nye bestyrelse i PenSam Liv står især overfor at skulle gøre op med den kritik, der har været gengivet i medierne i løbet af efteråret:

- Jeg føler mig overbevist om, at den nye bestyrelse betyder, at der vil være enighed i bestyrelsen om de beslutninger, som er nødvendige for at bringe PenSam i front, således som det allerede er sket i de seneste år med investeringsafkastet, siger forbundsformand Dennis Kristensen.

Ud over udskiftningerne på formands- og næstformandsposterne er der lagt op til, at der vælges endnu en uvildig sagkyndig ekspert ind i bestyrelsen. Herom siger KL's formand Erik Nielsen (S):

- Ved at styrke bestyrelsen med endnu en ekspert sendes et klart signal om, at PenSam Liv efterlever krav fra Finanstilsynet. Jeg tror på, at den nye bestyrelsessammensætning vil styrke PenSam Liv yderligere til gavn for medlemmerne.

bi

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet