Guldborgsunds 29 mest upopulære borgere

Udsigten til at blive sat under administration fik den store sparekniv i arbejde. Det balanceres mellem at skære dybt og undgå forblødning.

Tema: økonomi

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

De klichéfyldte sparemetaforer virker, fordi de skærer det grundlæggende budskab ud i pap. For Guldborgsund kan man sige, at de kommende års besparelser betyder, at der ikke bare skæres ind til benet, men at man risikerer at skære ind i benet.

Tag for eksempel skoleområdet. Her lægges der i kommunes sparekatalog op til kun at kunne tilbyde lovens krav om et minimumstimetal. Men besparelserne vil give problemer.

”Forslaget vil medføre, at skolerne i praksis vil have svært ved at overholde kravene om minimumstimetal,” lyder det i kommunens sparekatalog.

Det værste i vente

Borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten) erkender, at det sidste års arbejde med at få de kommende års økonomi til at hænge sammen har været ”et helvede”. Alligevel forventer han, at man stadig har det værste til gode.

”Nu har vi truffet beslutningerne, men det kommer først for alvor til at gøre ondt, når beslutningerne implementeres. Der er ikke noget af det her, der er populært. Så jeg tror måske, at vi 29 byrådsmedlemmer er de mest upopulære af kommunens 63.000 indbyggere,” siger John Brædder.

Det er et enigt byråd, der har vedtaget næste års besparelser på 125 millioner kroner. Men enigheden er først kommet, efter at det stod klart, at der var et så stort træk på kassebeholdningen, at kommunen styrede mod Indenrigsministeriets administration.

Reformens efterveer

Så blev der til gengæld også lagt yderligt 30 millioner kroner oven i de allerede vedtagne 95 millioner kroner. De store områder som folkeskolen, dagpasning, ældrepleje og administrationen står for de største besparelser. Men for at komme helt i mål blev alle områder gennemgået med en tættekam.

”Det betyder, at også små, banale ting, der ikke er så mange penge hver for sig, bliver hårdt ramt. Vi har været ude i alle hjørner at kigge. Lige fra springvand og sommerblomster til juletræer,” siger John Brædder.

Han betragter de store besparelser, som efterveer fra strukturreformen. Sammenlægningen af seks kommuner har taget tid og krævet ressourcer, samtidig med at der ikke har været overskud til at indhøste de forventede stordriftsfordele.

”Vi har haft for travlt med at køre kulturerne sammen. For vores vedkommende har det at få seks kommuner og et kvart amt til at arbejde sammen fyldt alt for meget i forhold til også at skulle ud at finde kommunalreformens synergier,” siger John Brædder.

Som han ser det, handler det nu om at ramme det niveau for servicen, som strukturreformen har lagt til grund for kommunen. Og så samtidig at kompensere for de ekstraudgifter, der har været med omstillingen.  

Det var nedskæringerne på dagpasningen, der for alvor fik mobiliseret borgernes protester. Det kom mest tydeligt til udtryk på et borgermøde i Nykøbing Falsters revyteater sidst i september.

Her mødte 500 utilfredse borgere op for at skælde politikerne ud. 

Også de ældre må holde for. Mens nogle kommuner har planer om at skære rengøringen for de ældre ned til hver tredje uge, så holder Guldborgsund fast på hver 14. dag. Til gengæld bliver der tale om en skiftevis ”lille” og ”stor” rengøring. 

Populært er det heller ikke, at der samtidig med fyringer er besluttet at oprette 100 fleksjob i institutionerne.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet