Billede

Grundfos: Politisk engagerede ansatte er værdifulde ansatte

Pumpeproducenten i Bjerringbro tilstræber fleksibilitet overfor ansatte, der er politisk aktive. Det ligger i ånden, forklarer Kim Nøhr Skibsted, kommunikationsdirektør i Grundfos.

Støtte

Af Astrid Skov Andersen | [email protected]

Hvorfor har Grundfos nedskrevet i koncernpolitikken, at I tilstræber fleksibilitet i forhold til ansatte, der sidder i byrådet eller ønsker at stille op?

Det ligger lidt i ånden på Grundfos, at det finder vi ud af. Jeg tror, at Grundfos adskiller sig lidt ved, at vi altid har været engageret i lokalmiljøet, og når vores medarbejdere også synes, at det kunne være interessant, prøver vi efter bedste evne at få det til at spille sammen.

Er det ikke bare besværligt at have ansatte, der er kommunalpolitikere i fritiden?

Haha, jo. Men det har vi fundet ud af hen ad vejen. Vi har også haft en direktør på Grundfos, der endte med at blive borgmester i Bjerringbro, så det ligger nok i ånden, at det ser vi ordentligt på.

”Jeg tror, at Grundfos adskiller sig lidt ved, at vi altid har været engageret i lokalmiljøet, og når vores medarbejdere også synes, at det kunne være interessant, prøver vi efter bedste evne at få det til at spille sammen.”

Kan det gavne Grundfos, at det private erhvervsliv er repræsenteret i byrådene?

Når vi kigger på byråd, regionsråd og det danske Folketing, tror jeg, at mange virksomheder inklusive Grundfos gerne så, at der var endnu flere, der kom fra det private erhvervsliv. Ikke for at agere håndlangere for Grundfos – men for at der er en vis forståelse for betydningen af de private virksomheder, og hvad de kan bidrage med.

Så I gerne, at flere store virksomheder ligesom jer kommunikerede ud til de ansatte, at det er okay at være politisk aktiv?

Det er ikke sådan, at vi direkte opfordrer vores medarbejdere til at stille op. Men vi forhindrer dem i hvert fald ikke i det. Det er også opfordringen til andre virksomheder, at man i hvert fald ikke skal forhindre sine medarbejdere i at engagere sig lokalt. Engagement er også noget, man kan bruge på virksomheden. Det viser jo et menneske, der kerer sig om, hvad der foregår, og har en mening om tingene. Og det er altid værdsatte medarbejdere.

Politikerliv

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet