dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed
Det Etiske Råd har med Gorm Greisen i spidsen startet et samarbejde med Danske Regioner om dialogsamtaler, så de når bedre ud til borgerne med deres etiske overvejelser. Foto: Polfoto
Det Etiske Råd har med Gorm Greisen i spidsen startet et samarbejde med Danske Regioner om dialogsamtaler, så de når bedre ud til borgerne med deres etiske overvejelser. Foto: Polfoto

Grubleren Gorm Greisen

Grubleren Gorm Greisen

Han elsker at reflektere over sundhedens etik, og derfor virker det passende, at Gorm Greisen i marts blev ny formand for Det Etiske Råd. Det er naturligt for ham at overveje argumenter for og imod, og et af rådets igangværende projekter grubler han stadig over.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Gorm Greisen taler ikke - han reflekterer. Sætningerne snubler over hinanden, fordi et ord eller en pointe styrer talestrømmen i en ny retning. Sætningerne ebber ud, fordi han bliver ramt af sin egen refleksion. Det lyder i hvert fald sådan.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier