Det Etiske Råd har med Gorm Greisen i spidsen startet et samarbejde med Danske Regioner om dialogsamtaler, så de når bedre ud til borgerne med deres etiske overvejelser. Foto: Polfoto
Det Etiske Råd har med Gorm Greisen i spidsen startet et samarbejde med Danske Regioner om dialogsamtaler, så de når bedre ud til borgerne med deres etiske overvejelser. Foto: Polfoto

Grubleren Gorm Greisen

Han elsker at reflektere over sundhedens etik, og derfor virker det passende, at Gorm Greisen i marts blev ny formand for Det Etiske Råd. Det er naturligt for ham at overveje argumenter for og imod, og et af rådets igangværende projekter grubler han stadig over.

Netværk

Af Søren Engelbrecht | [email protected]

Gorm Greisen taler ikke - han reflekterer. Sætningerne snubler over hinanden, fordi et ord eller en pointe styrer talestrømmen i en ny retning. Sætningerne ebber ud, fordi han bliver ramt af sin egen refleksion. Det lyder i hvert fald sådan.

Børnelæge og professor Gorm Greisen blev i marts ny formand for Det Etiske Råd, da Jacob Birklers periode udløb. Den nye formand har været medlem af rådet siden 2013, og det har fra dag ét passet ham ualmindelig godt, for det indeholder en indbygget reflektionsfunktion. Det evner og elsker Gorm Greisen tilfældigvis.

Et kærligt skub?

Gorm Greisen giver indtryk af, at han opbygger sine holdninger og tanker, mens han taler. Pointen er ikke strømlinet og ståstedet flydende. Det hænger måske sammen med hans insisteren på, at Det Etiske Råd ikke aktivt skal forsøge at påvirke, men holde sig til at analysere, oplyse og rådgive. De 17 medlemmer laver meningsdannernes forarbejde. Derfor kan Gorm Greisen tillade sig at køre slalom og ud på off-pisten, når han taler om rådets første store projekt med ham som formand.

”Men goddav du - livet er også vigtigt. Der er mange glæder i livet, som ikke nødvendigvis følger et eller andet sundhedsideal, men det er også vigtigt at være sammen med sine venner og spise sammen.”

Det Etiske Råd har bedt folk indsende oplevelser af myndighedernes indblanding i danskernes sundhed. De har omdøbt begrebet nudging til “et kærligt skub”, og i projektets titel er der tilføjet et spørgsmålstegn; går myndighederne for vidt, når de prøver at påvirke borgernes sundhed?

- Man kan godt se en fare i det. Det er i hvert fald en motivation for at tage det op, siger Gorm Greisen og holder en kort pause.

Han husker en oplevelse for 35 år siden, da han flyttede til Nordsverige for at arbejde. Her mødte han en plakat med et budskab fra den svenske sundhedsstyrelse: De ville have Gorm Greisen og de andre borgere til at spise mere brød. Han lægger tryk på vil.

Godt så! For-manden for Det Etiske Råd er imod de lidt for kærlige skub. Kærlige skub som det, Københavns Kommune leverede sidste år, hvor de gennem annoncer rundt om i hovedstaden næsten eksplicit opfordrede kvinderne til at give nyt liv til verden i en lidt tidligere alder. En kampagne, der forargede mange. Men ikke Gorm Greisen.

- Personligt følte jeg mig ikke provokeret på den måde, siger han og kommer næste spørgsmål i forkøbet.

- Ja, hvorfor ikke? Det er måske, fordi jeg er børnelæge og synes, det er meget naturligt, man tænker over, hvornår man vil have børn. Man må finde sig i, at kommunen også mener noget om det - det er jo ikke det samme som, at de skal bestemme.

Gode hensigter, men ...

I diskussionen om det kærlige skub vil det ikke undre Gorm Greisen, hvis rådets medlemmer er splittede efter sidste diskussion. Hvilket de godt må være.

Måske derfor begynder han igen at overveje modargumen-tet - at myndighederne blander sig for meget. Han tænker højt. Kan det nærme sig diskrimination, når man opfordrer folk til at droppe rygningen eller tabe sig? Det kan det vel godt. Gorm Greisen bøjer i knæene og gør klar til endnu et sving i sin slalom.

- De fleste mennesker i Danmark, som har de problemer, ved jo godt, at det er et problem, de ved godt, at de burde tage sig sammen. Så når man får det at vide for 117. gang på en plakat ved bussen, og folk ser en – man ser sig selv – med en cigaret i hånden, er det vel normalt, at man føler sig udstillet. På den måde er der jo potentielt en risiko for, at det sociale pres bliver for meget, grubler han.

Livet er vigtigt

Gorm Greisen fortæller om dengang, begrebet Big Bro-ther is watching you blev født. Og hvordan Big Mother is caring for you fulgte i kølvandet. For det er jo i en god hensigt, at myndighederne blander sig. Myndighederne tilbyder rygestopkurser, fordi de gerne vil undgå, at borgerne udvikler lungekræft eller andre følgevirkninger. Det kan man i hvert fald argumentere for. Børnelægen lufter igen de gode sider ved indblanding fra myndighederne.

Men nej. Gorm Greisen ender, hvor han startede. Han er med på, at der bag annoncerne ved busstoppestederne ligger en forståelse af, at det er usundt at ryge og være overvægtig - især de to ting kombineret.

- Men goddav du - livet er også vigtigt. Der er mange glæder i livet, som ikke nødvendigvis følger et eller andet sundhedsideal, men det er også vigtigt at være sammen med sine venner og spise sammen, siger Gorm Greisen og lyder som en mand, der nærmer sig en konklusion i sin refleksion. Lige indtil han skal diskutere det igen.

Blå bog

Gorm Greisen

  • Født i 1951
  • Uddannet på KU og Institute Prince Leopold i Antwerpen
  • Overlæge på Rigshospitalet siden 1991
  • Professor i pædiatri på KU
  • Medlem af Det Etiske Råd siden 2013
  • Kilde: Det Etiske Råd og Region Hovedstaden

Bøger

Demokrati

Netværk

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet