Grønt lys for budget med buffer

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som giver mulighed for af indlægge generelle reserver i budgettet

BUDGET

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Et enigt Folketing har netop vedtaget et lovforslag, som lovliggør en udbredt praksis med at budgettere med 'bufferpuljer'. Puljerne - eller de generelle reserver - er allerede i dag en udbredt praksis i den kommunale budgetlægning.

Puljerne har på en gang tjent til at polstre det kommunale budget mod uforudsete udgifter og samtidig medvirket til, at kommunerne under et er i stand til at udfylde den samlede budgetramme.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med budgetlovens sanktionsmekanismer og udgiftslofter, og sigter på at give større fleksibilitet inden for disse rammer.

Folketinget har ikke taget konkret stilling til, hvor store eventuelle bufferpuljer højest må være. Men det fremgår af lovforslaget, at de skal være begrænset for ikke at gå for meget på kompromis med den grundlæggende regel om, at udgifter skal udmøntes et konkret og specificeret formål.

Der kan blive tale om en mulighed for at budgettere med en reserve på en til to pct. Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter den nærmere grænse.

De nye regler gælder både for regioner og kommuner. For kommunernes vedkommende vil de endelige regler blive fastsat i 'Budget- og regnskabssystem
for kommuner', der er bilag til bekendtgørelse om kommunernes
budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Loven træder i kraft 1. juli 2013.

 

Læs lovforslaget her.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet