Grønne virksomheder kan sagtens konkurrere på produktivitet

Danske, grønne virksomheder er højproduktive og eksportorienterede, viser ny analyse

GRØN OMSTILLING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Danske, grønne virksomheder er lige så produktive som ikke-grønne virksomheder, og generelt befinder de grønne virksomheder sig blandt de mest højproduktive og eksportorienterede erhvervsdrivende i landet. Det peger en ny analyse, der sammenligner 3.000 grønne virksomheders produktivitet med lignende ikke-grønne virksomheders, på.

- Tidligere analyser har vist, at energisektoren ikke er mere produktiv end andre virksomheder. Så det er et positivt resultat, at vores undersøgelse viser, at de grønne virksomheder er mindst lige så produktive som tilsvarende virksomheder, siger Louise Lund Rants, som er konsulent hos konsulenthuset Damvad, som har lavet undersøgelsen for Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

Ifølge Louise Lund Rants er resultatet af den nye undersøgelse mere solidt end tidligere lignende undersøgelser, fordi virksomhederne bliver sammenlignet på et mere reelt grundlag.

- Vi har brugt en metode, hvor vi – i overført betydning - undlader at sammenligne æbler med pærer. Vi sammenligner i stedet æbler med æbler, og det viser altså, at de grønne virksomheder klarer sig mindst lige så godt, siger hun.

Luftforurening og affaldshåndtering
Nogle af de ting, den nye sammenligning tager højde for, er at man sammenligner virksomheder med samme sammensætning hvad angår medarbejdere, størrelse, eksportintensivitet, kapitalapparat mm.

I november 2012 blev den grønne erhvervsstatistik for Danmark offentliggjort. Den havde til formål at følge den grønne erhvervsudvikling og dens betydning for dansk økonomi. Det er den grønne erhvervsstatistisk, som den nye rapport bygger videre på ved at sætte fokus på, om de grønne virksomheder er produktive og udnytter ressourcerne effektivt.

Derfor er det ikke længere energiteknologiske virksomheder, der over én kam bliver set som grønne: Virksomheder som beskæftiger sig med olie og gas er renset fra, mens virksomheder, som ikke er en del af energiteknologien såsom virksomheder der arbejder med løsninger på at reducere luftforurening og affaldshåndtering, nu er medtaget som grønne virksomheder.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet