Grøn tænketank vil have hybridbiler afgiftsfritaget

Regeringens investeringer i bedre infrastruktur for elbiler er et skridt på vejen, men langt fra nok. CONCITO efterlyser samme afgiftsvilkår for hybridbiler som for elbiler

TRANSPORT

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Hybridbilerne skal fritages for afgifter, lige som elbilerne er blevet. Det er en af forudsætningerne for, at man får sat skub i den grønne omstilling på trafikområdet. Sådan lyder en af anbefalingerne fra rapporten om grøn omstilling, som er offentliggjort i dag af den grønne tænketank CONCITO.

- Vi skal have gang i den grønne omstilling i transportsektoren, og det betyder, at vi også skal have nogle hybridbiler afgiftsfritaget. Hvis man fx vil have den tunge trafik til at køre på gas, så hjælper det ikke noget, at det er billigere at køre på diesel, siger chefkonsulent i CONCITO og forfatter til den nye rapport Susanne Krawack til dk-teknik.

CONCITO’s rapport om en hurtigere omstilling af grønne køretøjsteknologier kommer ud i samme uge, som partierne bag energiforliget har fordelt de afsatte 70 mio. kr., som skal gøre trafikken mere bæredygtig.

Investeringer altid velkomne
Af den samlede kage scorer elbilerne 40 mio. kr., et beløb som skal bruges til at udbygge infrastrukturen på området.

- En af barriererne, for at folk køber en elbil, er, at det er en ny teknik. For nogen er det måske en barriere, at man skal sætte en ladestander op derhjemme.  Så hvis det her kan være med til at flytte eller nedbryde nogle barrierer, så er det den retning, jeg synes, at man skal gå i, siger energiordfører for Dansk Folkeparti Mikkel Dencker til dk-teknik.

Men selv om investeringer på området altid er velkomne, så mener Susanne Krawack ikke, at opsætningen af flere ladestandere alene vil få den store effekt.
- Det er fint at sætte penge af til at forbedre infrastrukturen, men jeg tror, at man overvurderer, hvad infrastrukturen kommer til at betyde. Man mangler stadig at se på det samlede prissignal og få taget rigtigt fat om at få orkestreret den grønne omstilling af transportsektoren, der skal til, siger hun.

Små frø
I slutningen af november 2012 blev der hvisket om, at regeringen snart ville fremlægge en ny grøn registreringsafgift, der - ud over at favorisere elbiler – også skulle omfatte hybrid- og gasbiler. Men det blev afvist af Skatteministeriet med beskeden om, at en omlægning af registreringsafgiften ikke lige var på trapperne, fordi det ville kræve et større analysegrundlag.

Partierne bag energiforliget lægger nu op til, at flere private firmaer og kommuner indgår partnerskaber for at etablere ladestandere til elbiler, fordi en af de primære opgaver nu er at få dækket flere byer.

- Tanken er, at de offentlige midler, vi putter ind i det her, skal virke som små frø, vi putter i jorden, og ud af dem kommer der smukke blomster i form af store elbilparker og større virksomheder, der begynder at omlægge deres nære transport til elbiler. Det koster jo lidt at investere i elbilernes infrastruktur og i selve bilerne, men de er i sidste ende billigere i drift, sagde klima- og energiminister Martin Lidegaard (R), da prioriteringen af puljemidlerne blev offentliggjort.

Ikke flere nålestik
Susanne Krawack opfordrer til, at man på Christiansborg hurtigst muligt ser på, hvordan de nye biltyper kan blive mere attraktivt for forbrugerne.

- Det samlede prissignal skal være rigtigt, før man for alvor får ændret adfærden, siger Susanne Krawack.

Hun understreger, at en afgiftsændring på hybridbilområdet skal have et fastsat sluttidspunkt, så en afgiftsfritagelse ikke ender med at betyde en tom statskasse, men at det samtidig er helt nødvendigt at give folk et skub i den rigtige retning – også selv om det koster noget i den første ende.

- Hvis jeg skal give et råd til politikerne så er det ikke kun at få lavet små nålestiksaktioner, men at få lavet den samlede, langsigtede plan for at sikre den grønne omstilling af transporten.

 

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet