De fleste af Økolariets udstillinger er interaktive. Når gæsterne går aktivt på opdagelse, lærer de uden at være klar over det, lyder filosofien bag. Foto: Vejle Kommune
De fleste af Økolariets udstillinger er interaktive. Når gæsterne går aktivt på opdagelse, lærer de uden at være klar over det, lyder filosofien bag. Foto: Vejle Kommune

Grøn omstilling kan også være sjov

Med oplevelser i børnehøjde, interaktive udstillinger og en solid faglig forankring giver Økolariet borgere i Vejle Kommune og res-ten af verden en grøn opdragelse.

Opdragelse

Af Jonas Sloth Bach | [email protected]

Vandet står ud til alle sider, når det rammer bilens køler. Et knaptryk aktiverer den figur, der forestiller en bilejer med en vandslange og påmonteret vaskekost. Nu vasker han fronten af sin bil, der hænger i en glasmontre under loftet i Økolariet. Vandet løber ned gennem et afløb i hovedhøjde og ud gennem et filter. På en lille skærm under en afløbsrist i gulvet bliver en video samtidig aktiveret. Den fortæller om vandforbruget, om, hvad der sker, efter vandet forsvinder gennem gulvristen, og om de konsekvenser for miljø og natur, som spildevandet har.

Bilvasken er et af mange interaktive elementer i den faste udstilling i Økolariet. Her kan de besøgende blive klogere på ressourcer og klima, natur og miljø samt affald og genbrug. Med over 60.000 årlige besøgende fra både Vejle Kommune og resten af landet og verden har stedet gode forudsætninger for at oplyse og opdrage til større klimabevidsthed og omtanke for miljø og natur.

En grøn omstilling henimod et mere bæredygtigt samfund kan kun lykkes, hvis borgernes bevidsthed ændres, mener stedets direktør Niels Nørgaard. Nøglen til det er at give oplevelser, der sætter sig fast og vækker inspiration.

- Jeg er egentlig fuldt ud tilfreds, hvis de besøgende går herfra og ikke har opdaget, at de har lært noget som helst, men faktisk er blevet klogere, siger biolog Niels Nørgaard, der har været direktør siden marts.

Det var Vejle Kommune, der tilbage i 2003 brugte omkring 50 millioner kroner på at etablere oplevelsescenteret for at give de besøgende en større grøn bevidsthed og samtidig vække interesse for det naturvidenskabelige område. Det sker uden løftede pegefingre og skrækscenarier, og det er altafgørende.

- Måske ville det være mere reelt, hvis vi havde lavet et center, der var dystert og viste, at verden er ved at brænde sammen. Men når vi viser den positive udvikling, handler det om at se udfordringerne som en mulighed for også at lave en udvikling og omstilling, der kan være til gavn for borgerne, siger Niels Nørgaard.

Det er derfor, man via et videokamera og en storskærm interaktivt kan iklæde sig tøj af genbrugsmaterialer, teste sin evne til at sortere affald og smage på melorme, der kan komme til at spille en væsentlig rolle i fremtidens fødevareforsyning.

Børn bliver ambassadører

Hvert år deltager 10.000 skoleelever i undervisningsforløb på Økolariet. Udstyret med specifikke opgaver går de på jagt i stedets udstillinger og på de klikbare skærme, der hænger på alle stedets etager og giver rig mulighed for at dykke videre ned i viden om alt fra EU-direktiver og energilovgivning til fremtidens byggematerialer.

De fleste udstillinger sigter målrettet mod at skabe in-teresse hos børn, for det er deres vaner og forbrug, der er lettest at påvirke, mener Niels Nørgaard.

- Der er mange ting, man ikke kan flytte ved folk, fordi det går ud over deres komfort, og så vil de det ikke. Det skal kunne betale sig - så gør folk det, og hvis vi kan være med til at illustrere, at den grønne omstilling faktisk kan være sjov, så kan vi hjælpe med at skabe en positiv udvikling. Og det er nemmest at få fat i børnene, siger han.

Forvaltningen i ryggen

Den positive udvikling, som Økolariet håber at kunne sætte i gang hos kommunens borgere, understøttes af, at kommunens teknik- og miljøforvaltning ligger dør om dør med oplevelsescenteret. Så når børn og forældre har fået øjnene  op for perspektiverne ved en mere bæredygtig livsstil, kan de henvende sig dér og få hjælp fra naturvejlederen eller nogle af de energifaglige medarbejdere til helt konkrete tiltag, der kan indføres i dagligdagen.

- Det er vigtigt for os, at de tanker og og ideer, der opstår her, også kan omsættes til handlinger, og ved at have den tekniske forvaltning i ryggen har vi gjort det så nemt som muligt for borgerne at komme videre med den grønne omstilling, siger Niels Nørgaard.

Om Økolariet kan tage æren for den øgede klima- og miljøbevidsthed i Vejle Kommune, vil han ikke garantere, men den nysgerrige og positive tilgang til bæredygtighed, som Økolariet forsøger at demonstrere, mener han i høj grad medvirker til at ændre borgernes bevidsthed.

Vejle

Grøn opdragelse

  • Vejle vil med de globale klimaforandringer rammes af større problemer ved storme og regnskyl, så opdragelsen af borgerne har et helt konkret, lokalt sigte. Samtidig forsøger Økolariet at skabe engagement i en grøn omstilling, der også kommer resten af kloden til gode, og som man ikke udelukkende kan skabe ved lovgivning.

En unik grøn platform

  • Vejle har med science- og oplevelsescenteret Økolariet skabt en unik platform for en grøn opdragelse af borgere og skoleelever fra både kommunen, resten af landet og udlandet.
  • Udstillingerne spænder over alt fra nye genbrugsteknologier til kommunens spildevandsstrategi og interaktive installationer om råstoffer, ressourcer og klima.
  • Med 60.000 årlige besøgende, heraf 10.000 skoleelever, har stedet, der har eksisteret siden 2003, sat et grønt aftryk på gamle som unge.
  • Økolariet ligger dør om dør med kommunens tekniske forvaltning, så interesserede borgere let kan få fat i fagmedarbejdere, der kan rådgive og vejlede dem i at leve mere bæredygtigt.

Børn & unge

Energi & forsyning

Klima

Kultur

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet