Et stort solvarmeanlæg på Samsø forsyner knap 30  husstande med varme.
Et stort solvarmeanlæg på Samsø forsyner knap 30 husstande med varme.
Foto: Mads Jensen, Biofoto, Ritzau Scanpix

Grønt oprør mod velfærds- og konkurrencestaten

Velfærds- og konkurrencestaten har begge spillet fallit i den grønne omstilling. Det er blevet tid til en bæredygtig stat, skriver to sociologer i ny debatbog.

boganmeldelse

Af Emil Staulund Larsen, journalist | [email protected]

Ved folketingsvalg står valget i bund og grund mellem rød og blå blok, velfærds- og konkurrencestaten. Der er imidlertid behov for et grønt oprør, da velfærds- og konkurrencestaten har vist sig utilstrækkelig til at løse klima- og biodiversitetskriserne. Det skriver de to sociologer Rasmus Willig og Anders Blok i deres bog "Den bæredygtige stat". 

Rasmus Willig og Anders Blok er begge anerkendte sociologer, kendte debattører i den danske offentlighed og forfattere til flere bøger og videnskabelige artikler om samfundet, staten og grøn omstilling. Den bæredygtige stat bygger derfor ovenpå deres og kollegers tidligere arbejde. 

Som titlen antyder, er det på tide at med en ny statsform, den bæredygtige stat, som kan være svar på tidens udfordringer – ligesom velfærds- og konkurrencestaten var det i sin tid. Fælles for de to statsformer er et krav om vækst til enten at finansiere velfærd eller skabe bedre konkurrenceevne. Det er ikke længere en farbar vej. 

Der er … behov for en omfattende kollektiv proces, som griber ind i stat, marked og civilsamfundet, og som i sidste ende må munde ud i en helt ny statsform,” skriver Rasmus Willig og Anders Blok om behovet for en bæredygtig stat. 


Mere debat end oplysning

"Den bæredygtige stat" er i store træk en lang, normativ diskussion om, hvilken rolle staten bør spille; krydret med en række konkrete forslag til forandringer som eksempelvis et borgerting med reel indflydelse og en grøn genopfindelse af andelsbevægelsen. 

Det er både bogens force og begrænsning. I løbet af de seneste år er det udgivet et væld af bøger om klimakrisen, konsekvenserne og mulige løsninger. Den bæredygtige stat giver derfor en passende indspark til, hvordan statsformen kan spille en rolle i klimakrisen. Det har omvendt også sine begrænsninger, hvilket også afspejler sig i bogens længde, som er på 100 sider. 

Modsat rækker "Doughnut Economics" af den britiske økonom Kate Raworth ud over sit økonomiske udgangspunkt med både personlige fortællinger, historiske anekdoter, statistikker og grafikker. "Den bæredygtige stat" henviser flere steder til den 300 sider lange "Doughnut Economics", der for sin del formår at skabe en samlet fortælling, et bredere perspektiv på den økonomiske analyse og debat og samtidig  bevarer en bred, folkelig appel. 

Her fremstår "Den bæredygtige stat" mere som et interessant oplæg til debat eller som et indlæg blandt sociologer end en bog til den brede befolkning. Det er dog en vigtig debat, som Rasmus Willig og Anders Blok tager fat på, og som de selv påpeger, har samfundsvidenskab også en rolle at spille.


Inspiration til grøn ledelse 

Statens rolle i den grønne omstilling er til debat verden over. I Frankrig og Holland har borgere og en række NGO’er sagsøgt staten for at forsømme sit klimaansvar og fået højesterets opbakning. Lignende sager har været oppe og vende i Norge og Sverige, og det er nok blot et spørgsmål om tid, før oprøret kommer til Danmark. 

Dermed er der allerede åbnet for en diskussion, der rækker ud over vores nuværende forståelse af statens rolle. Staten er til for at tage sig af sine borgere, men hvad vil det sige, når det ikke længere handler om job og sundhed, men også klima? Det er nødvendigt at diskutere, hvordan sådan en bæredygtig stat skal se ud. Også selvom det er svær øvelse, som forfatterne bemærker, ved vi jo netop ikke, hvordan den bæredygtige stat ser ud. 

"Den bæredygtige stat" er et interessant indspark i den mangefacetterede klimalitteratur, der er kommet frem i de seneste år. Bogen har ikke en lige så bred appel som eksempelvis Doughnut Economics, som er kommet til at danne skole for bæredygtig økonomisk tankegang i Amsterdam og København og er blevet en bestseller. "Den bæredygtige stat" fremstår dog som et interessant og sympatisk bud på, hvordan stat, kommuner, byer og borgere kan spille en rolle i den grønne omstilling. Som forfatterne skriver:

Der er i vores optik kun én vej ud af denne handlingslammelse, og det er, at vi alle sammen, på alle niveauer, starter dag for dag med at agere som borgere, der har sat os en bæredygtig stat for og en grøn verden som mål

Bogen har 101 sider og udkom på Gyldendal (Hans Reitzels Forlag) i november.

Bøger

Klima

Kultur

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet