Gode erfaringer med begrænset outsourcing

Høje-Taastrup Kommune oplever fordele ved at udlicitere driften af store it-systemer og databaser, og selv stå for supporten af administrationens udstyr

SELEKTIV

Af Redaktionen | [email protected]

It-drift er ikke en kerneopgave for kommunerne, men det kan være en fordel, hvis visse af opgaverne på området beholdes på egne hænder. Det er konklusionen fra Høje-Taastrup Kommune, der igennem snart 10 år har outsourcet deres it-opgaver.

Høje-Taastrup Kommune har stor erfaring, når det handler om outsourcing på it-området. Siden 2003 har kommunen outsourcet større eller mindre dele af deres it-drift.

 

-  Det er og bliver ikke en kerneopgave for os at drive store it-systemer, databaser mv. Der giver det klart mere mening at lægge opgaven i hænderne på en aktør, som har volumen og kritisk masse til at drive det mere effektivt. Vi kan på bundlinjen sammenholdende med kvaliteten af it-driften konkludere, at det har været en fordel for kommunen at konkurrenceudsætte opgaven, siger it- og digitaliseringschef i Høje-Taastrup, Jean Rygaard.

 

Kommunen benchmarker løbende sin opgavevaretagelse og analyserer, hvordan man mest fordelagtigt fordeler opgaverne mellem eksterne leverandører og kommunen selv. Valget er faldet på en selektiv tilgang til outsourcing.

 

Fokus op kerneopgaverne
- Vores erfaringer fortæller os, at de mindre komplekse it-support opgaver for vores vedkommende bedst varetages af vores egne medarbejdere i huset. Det giver os en større fleksibilitet, da ydelserne og opgaverne ofte skifter. Det er simpelthen nemmere at lave om på fra dag til dag, hvis det er os selv, der står for supporten, siger Jean Rygaard.

 

Kommunen har netop genudbudt opgaven, og KMD har efter EU udbud fået tildelt ordren for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse op til 6 år. Kommunen fortsætter dermed samarbejdet med KMD, der har leveret driftsydelser til kommunen gennem en årrække.

Og det aflaster ifølge Jean Ryggard kommunen, så ressourcerne kan bruges på andre ting.

 

- Samtidigt giver outsourcing af den tunge kerne it-drift mere overskud og ressourcer til indsatsen på digitaliseringsområdet. Vi kan dermed sætte yderligere turbo på introduktion af nye digitale selvbetjeningsløsninger til vores borgere og virksomheder, siger han.tages af kommunens egne medarbejdere.

 

krn

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet