dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Debat/ Giv borgmestrene politiske medarbejdere

Debat/ Giv borgmestrene politiske medarbejdere

31. jan. 2014
Simon Kollerup
SIMON KOLLERUP
KOMMUNALORDFØRER (S)
Email
Kommunalordfører for Socialdemokraterne. Simon meldte sig ind i den socialdemokratiske bevægelse som 14-årig, og siden har han været aktiv både i DSU, Frit Forum og Socialdemokraterne. Simon har arbejdet for Københavns overborgmester, Frank Jensen, fra april 2009. Fra 2008-2010 arbejdede han i Udenrigsministeriet, hvor ministeriet stod for forberedelserne af klimatopmødet, COP15. I 2007-2008 var Simon ansat i De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg Slot. Uddannelsen er statskundskab fra Københavns Universitet, hvor Simon primært har fokuseret på det nære demokrati, lokal velfærd og kommunernes vilkår. Sideløbende med studierne har han i Frit Forum med socialdemokratiske studerende bragt foreningen tilbage i studenterpolitikken, hvor han mener, at det socialdemokratiske udgangspunkt har manglet i mange år. I Folketinget vil Simon arbejde for bedre vilkår for yderområderne, for at sikre fortsat vækst, arbejdspladser og et solidt grundlag for et godt liv og et højt velfærdsniveau. Det skæve Danmark skal bringes i balance.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Med kommunalreformen, som VK-regeringen gennemførte i 2007, blev antallet af kommuner som bekendt reduceret fra 271 til 98. Seks ud af ti kommunalbestyrelsesmedlemmer mener, at det har svækket lokaldemokratiet. Samtidig er kommunalbestyrelsesmedlemmernes og borgmestrenes arbejdsbyrde vokset som følge af reformen, hvilket ikke mindst gælder omfanget af de administrative opgaver. Og borgmestrenes tid til at mødes med borgerne i kommunen er som følge deraf blevet reduceret. Hvordan vi styrker lokaldemokratiet, er en opgave, som vi alle er optaget af. En mulig løsning er at se på, hvordan vi fremmer borgmestrenes grundlag for egentlig politikudvikling, og hvordan der kan frigøres mere tid til dialog med borgerne.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier