Gevinster ved velfærdsteknologi lader vente på sig

Trods enorm optimisme kan kun hver fjerde offentlige virksomhed berette om mærkbare effektiviseringsgevinster ved velfærdsteknologi. Regionalt er forskellen markant

Potentiale

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Optimismen for potentialet ved velfærdsteknologi blandt ledere i kommuner og regioner fejler intet. Ni ud af ti offentlige virksomheder vurderer, at der er et betydeligt potentiale ved øget anvendelse af velfærdsteknologi, viser undersøgelsen IT i Praksis 2013 fra Rambøll Management Consulting og DANSK IT.

Effektiviseringsgevinsterne skal dog først for alvor hentes de kommende år. Endnu peger nemlig kun hver fjerde offentlige virksomhed på, at de har opnået mærkbare effektiviseringsgevinster.

Det behøver dog ikke være udtryk for urealistisk optimisme, mener formanden for Foreningen af Kommunale it-chefer.

- Jeg tror, det skyldes, at det er et jomfrueligt område, hvor man godt kan se perspektivet i det, men det kan stadig være svært for den enkelte at omsætte lige nu. Teknologien er også endnu relativt begrænset og dyr i pris, fortæller Jørgen Kristensen Rasch.

Som eksempel nævner han spiserobotter, der endnu er meget dyre og heller ikke optimale endnu, men med tiden må de forventes at give langt mere effekt for færre penge.

Bedst i Midtjylland
Ifølge undersøgelsen er der meget store regionale forskelle i kommuner og regioners vurdering af de opnåede effektiviseringer.

42 procent af de adspurgte i Region Midtjylland vurderer, at de har opnået mærkbare effektiviseringer, mens det kun gælder otte procent i Region Syddanmark.

Det undrer Anne Bach Stisen, sekretariatsleder i Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark.

- Jeg er overrasket over, at der er så stor forskel i svarene, fordi det er ikke mit indtryk, at man er længere fremme i Region Midtjylland eller andre steder end her i Syddanmark, siger hun.

Del af behandlingen
Odense bliver derimod udpeget som et af kraftcentrene for velfærdsteknologi, og for nogle måneder siden gik kommunerne i regionen sammen for at lave en fælles strategi for arbejdet omkring velfærdsteknologi.

- Hvis jeg skal komme med et bud på årsagen til forskellen, så kan det være, at man sætter niveauet forskellige steder for, hvornår man oplever, at der er en realiseret gevinst, siger Anne Bach Stisen og fortsætter:

- Vi er ikke tilfredse med, at der bare bliver udviklet og implementeret nogle løsninger, men at det skal skabe værdi og blive en integreret del af det arbejde, vi har omkring behandling og pleje af vores borgere.

Samtidigt påpeger hun, at Region Syddanmark opererer med en noget snævrere definition af velfærdsteknologi end de øvrige landsdele, hvilket også kan have påvirket svarene fra kommuner og region.

I Region Hovedstaden vurderer 33 procent af de adspurgte, at de har opnået mærkbare effektiviseringer som følge af velfærdsteknologi i borgerens hjem, mens det drejer sig om 30 procent i Region Sjælland og 22 procent i Region Nordjylland.

It

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet