Genbrugspladsers grænsebomme åbnes

Mere fleksible betalingsordninger og mulighed for at aflevere affald på tværs af kommunegrænser. Det er udspillet fra en ministe riel arbejdsgruppe om virksomheders adgang til genbrugspladser.

Affaldsgebyr

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Mens grænsebommene sænkes ved den tyske grænse, ser den ud til at blive løftet ved de kommunale genbrugspladser. Her skal det fremover være muligt for virksomheder at aflevere affald på tværs af kommunernes grænser. 

I hvert fald, hvis det står til den arbejdsgruppe, Miljøministeriet har sat til at udarbejde et forslag til en ny betalingsmodel, hvor virksomheder skal tilmelde sig som brugere af genbrugsplads­erne.

”Jeg tror, vi er så tæt på, som man kommer. Vi bliver ikke mere enige, end vi er nu,” siger Jacob Hartvig Simonsen, der har deltaget i arbejdsgruppen for Renosam.

Udover enigheden om, at der skal oprettes lovhjemmel til, at virksomheder fremover skal have mulighed for at benytte genbrugspladser i andre kommuner end virksomhedens hjemkommune, så er der også enighed om, at kommunerne skal have mulighed for at vælge forskellige modeller for, hvordan virksomheder skal betale for brugen af genbrugspladserne.

Der skal både være mulighed for at indrette genbrugspladserne med vægte, hvor der betales per kilo affald, og for at lave en såkaldt klippekortsordning, hvor virksomheder betaler per besøg på genbrugspladsen.

Forureneren skal betale

Men så begynder uenighederne at trænge sig på. Repræsentanterne for den offentlige sektors affaldshåndtering, blandt andet KL og Renosam, mener, at kommunerne fortsat skal have lov til at benytte en tredje model, hvor virksomhederne skal betale et årligt gebyr og derefter frit kan benytte genbrugspladserne. Denne såkaldte abonnementsordning vil arbejdsgruppens repræsentanter for de private tilbud om affaldshåndtering have udfaset frem mod 2013.

”Vi skal pege på modeller, der i øget omfanger kobler brugen af genbrugspladsen med, hvad man skal betale. Og jeg ikke fået præsenteret abonnementsmodeller af en art, som jeg synes lever op til det her. Det er det, der skiller os,” siger chefkonsulent Svend-Erik Jepsen fra DI.

KL og Renosam mener imidlertid, at kommunerne skal have mulighed for at fortsætte med en model baseret på et årligt gebyr. I hvert fald frem til 2014, hvorefter der evalueres på, om de modeller, kommunerne har etableret, skaber tilstrækkelig sammenhæng mellem virksomheders betaling til og brug af genbrugspladserne.

”Før vi vil opgive den model, så vil vi gerne se, om ikke der kan laves en brugbar model, som kan fungere i praksis,” siger Anders Christiansen, chefkonsulent i KL.

Nu bliver det op til Folketingets forligskreds for affaldsreformen at tage stilling. 

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet