Gebyrer skal ikke finansiere affaldsforskning

Benedikte Kiær, miljøordfører for Konservative, mener, at Danmark er rigtig godt med, når det kommer til forskning på affaldsområdet. Og så ser hun det som et strategisk forskningsfelt

TEMA: AFFALDSHÅNDTERING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

 Forbrænding kontra genanvendelse: Ser du det som et spørgsmål om ’enten eller’ eller ’både og’?
Jeg synes jo sådan set, at det er både og. Jeg ved godt, at der er nogen, som har været enormt glade for at brænde alt af, men jeg synes også, at det er væsentligt, at arbejde med biomasse på anden måde. Udvinding af biobrændstof fra forskellige former for biomasse er jo noget, jeg har beskæftiget mig meget med qua mit tidligere arbejde (kommunikationsrådgiver i BioGasol, red.). Så jeg mener helt klar, at det er et både og. Også fordi det, man brænder af, nogen gange bliver af en højere kvalitet, når man har prøvet at udvinde andre ting fra det, - og det er faktisk nogle gange bedre for kedlerne, når man skal fyre det af. Det er ikke fordi, man nødvendigvis behøver at brænde meget mindre af fremover. Hvis man fx kører de her bioprocesser, altså kører processer for at udvinde biobrændstof af biomasse fra landbruget, energiafgrøder eller noget i den stil – eller når man bliver dygtigere til også at bruge organisk affald fra husholdningerne, jamen så får man jo, når processen er overstået, noget tilbage, der hedder lignin, som er enormt godt at brænde af. Så jeg mener sådan set egentlig, at det er en både og. 

 Borgernes rolle i affaldshåndteringen: Skal alle husstande i Danmark fremover udsortere den organiske fraktion?

Ja, den dag, hvor man også kan sandsynliggøre, at man bruger det. Der har jo været eksempler på, at borgerne er gået i gang med at sortere helt vidt og så viste det sig, at når det var sorteret, så blev det bare hældt i den samme gryde bagefter og brændt af. Så falder motivationen ligesom lidt. Men efterhånden som udviklingen viser, at man kan gøre det - og ude lokalt kan få lavet sådan nogle anordninger, så man kan håndtere biomassen - så er det fint at få borgerne med på vognen. Det synes jeg helt klart. Men det er en løbende proces, fordi vi endnu ikke har mulighederne for at kunne gøre det på en gang.

Er det så fornuftigt, at ikke alle kommuner bedre borgerne om at udsortere den organiske del, som tingene er nu?
Ja, det er fornuftigt. For har de mulighederne nu for at gøre noget ved det? Nej, det har de ikke.

Hvordan sikrer vi os, at det organiske affald også kan anvendes i landbruget?
Det sikrer udviklingen. I energiforliget arbejder vi meget med biogas. Biogas er jo ikke kun gylle og andet, det er også, hvis man kan arbejde med biogas med andre former for organisk affald. Det er den udvikling, der sker ved, det vi sætter i gang fx med øget brug af biogas. Det betyder, at vi skaber et bedre grundlag for at skabe et marked på det her område. Så det er en udvikling, der er godt på vej nu.

Producenterne: Hvor vidt skal vi fremover lovgive for at sikre, at affaldet indgår i et kredsløb og ikke bare går op i røg? Skal der stilles krav om, at produkterne skal laves, så de kan genanvendes?

Når vi begynder at have en udvikling, hvor man nemmere kan få noget ud af de ting, vi producerer, eller at det faktisk er sådan, at det affald, som vi har, får en højere værdi, så sker det helt automatisk, vil jeg mene: At man så begynder at se, hvordan man kan få lavet tingene på en smart måde, så man – efter at det er blevet anvendt - faktisk stadig kan få noget værdi ud af det. Det tror jeg helt klart. Så der bliver vi nødt til at drive forskningen og udviklingen først og så se, hvordan det så løber af stablen. For markedet agerer jo sådan, at hvis der er fornuft i det, så gør de det.  

 Hvordan giver vi forskningen og innovationen et boost i forhold til affaldshåndtering?
Helt klart er det jo noget, som vi skal have fokus på. Helt klart. Og det er noget, som jeg også har opfattelsen af, at man fokuserer meget på ude på uddannelsesinstitutionerne.

Men er det noget I fra politisk side kan gøre noget ekstra for bliver sat mere ind på affaldsområde?
Nu har vi jo diverse fonde og EUDP-midlerne, og jeg mener faktisk, at det er noget af den vej, vi skal gå rent forskningsmæssigt. Så det er helt klart – ser jeg – et strategisk område, som vi kan arbejde med. Fordi vi også bare er rigtig dygtige på det område.

 Skal kommunerne kunne opkræve ekstra gebyrer fra borgerne for at sætte ind og støtte forskningen på området?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at vi beskatter borgerne hårdt nok. Så vi må finde andre veje end at begynde at indføre gebyrer også der. Jeg har hørt, at regeringen også vil lægge gebyrer på alle mulige andre områder, så til sidst har man jo nærmest ikke råd til at leve. Vi må drive udviklingen på andre måder - ved at lave en energiaftale om biogas, ved at man styrker forskningen og udviklingen, ved at man giver plads og mulighed for ny teknologi og innovation. Og så begynder markedet jo også at bevæge sig i den retning, hvis det ser fornuftigt ud med at genanvende affald og få energi ud af affaldet, jamen, så arbejder man sig også i den retning. Men nogen gange så må man lige give et lille skub rent forsknings- og udviklingsmæssigt.

 


Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet