G4s ud af fængsler på Vestbredden

En række aktiviteter i bosættelserne strider mod sikkerhedskoncernens etiske politik, vurderer G4S efter massiv kritik. 

Etik

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Efter massiv kritik dropper verdens største sikkerhedskoncern, G4S, nu de mest kontroversielle af selskabets forretninger på den besatte Vestbred. Det drejer sig om serviceydelser til fængsler, en politistation og checkpoints ved den ulovligt opførte sikkerhedsmur. 

”Disse aktiviteter har skabt en relevant kritik, og vi er enige i, at de ikke er i overensstemmelse med vores etiske principper. Derfor har vi besluttet at afvikle de kontrakter,” siger juridisk direktør hos G4S i London, Søren Lundsberg, til Kommunen.

I Borgerrepræsentationen i København vækker beslutningen glæde hos Enhedslistens Mikkel Warming. Han har igennem længere tid sat spørgsmålstegn ved, om kommunen kan købe ydelser hos G4S uden at komme i konflikt med sin egen etiske politik. 

 ”Det er rigtig positivt, at selv store selskaber kan presses til at opføre sig lidt bedre. Det er en stor sejr for alle de gode kræfter, der i det seneste halve år har arbejdet på den her sag,” siger Mikkel Warming.

Ude om et halvt år

Sikkerhedsselskabet havde fået udarbejdet et juridisk responsum, der konkluderede, at aktiviteterne på Vestbredden ikke stred mod international ret. I sidste nummer kunne Kommunen imidlertid afsløre, at der var graverende faktuelle fejl i responsummets beskrivelse af forretningsaktiviteterne. 

Det vil Søren Lundsberg ikke kommentere, men han medgiver, at en række af de serviceydelser, G4S leverer på Vestbredden, er uforenelige med selskabets egen etik. 

”Hvis du for eksempel tager muren, så ligger der en afgørelse fra Den Internationale Domstol, som siger, at muren er ulovlig. Og hvis man som leverandør er med til at sikre den fortsatte drift af muren, så repræsenterer det et problem,” siger han. 

Søren Lundsberg forventer, at det vil tage et halvt års tid at få afviklet kontrakterne. G4S vil fortsat levere sikkerhedsydelser til civile formål i bosættelserne – for eksempel i form af vagter til supermarkeder og banker.

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet