Fyring på rådhuse er populær besparelse

Der bliver grebet i egen barm i de kommunale forvaltningers forsøg på at finde besparelser på næste års budget. Det handler både om symbolik og bundlinje.

Budget 2011

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Landet over har nyvalgte byråd kæmpet sig igennem en historisk hård udfordring med at få de kommende års økonomiske kabale til at gå op. Uagtet regeringens mantra om, at nulvækst er det samme som status quo, er realiteten, at et stort antal kommuner har måttet vedtage massive besparelser for at overholde både skatteloft og serviceramme.

Ifølge Politiken betyder det fyringer af kommunalt ansatte i 97 procent af kommunerne (45 ud af 46 adspurgte), og et stort flertal (32 af de adspurgte) siger, at der vil ske besparelser på administrationen. Det gælder blandt andet Randers, hvor borgmester Henning Nyhuus (S) gik til de endelige budgetforhandlinger i torsdags med en forventning om at kunne reducere de administrative udgifter med 40 millioner kroner over de kommende tre år. Svarende til omkring 25 procent af det samlede besparelsesbehov i perioden på 185 millioner kroner.

”Vi har haft en stor borgerhøring om besparelserne, og der var et udbredt ønske om, at vi skar på administrationen. Så det har vi gjort. Der er ingen tvivl om, at det vil få betydning for sagsbehandlingen, men det må borgerne acceptere, når de har bedt os om at spare netop her,” siger Henning Nyhuus.

Politisk fornuft

Det er dog de færreste kommuner, der finder en lige så stor andel af de nødvendige besparelser på administrationen som Randers. Med god grund, da de administrative udgifter normalt højest vil udgøre ti procent af de samlede driftsudgifter.

Men selv om de administrative besparelser ofte kun vil bidrage med en noget begrænset del af de samlede besparelser, er der god politisk ræson i at lægge stor vægt på dem, når et stort sparebudget skal præsenteres for offentligheden.

”Det er klart, at det er vigtigt for os at signalere, at alle må holde for, og at vi heller ikke går fri for besparelser her på rådhuset. Det giver os da også nogle millioner. Men det er de store serviceområder, som de afgørende beløb hentes på,” siger Ringsteds borgmester, Niels Ulrich Hermansen (V).

Det betyder i mange kommuner mindre undervisning i folkeskolen, flere lukkedage i daginstitutionerne, og at børn og unge anbragt uden for kommunen hentes hjem til et billigere tilbud internt i kommunen. 

Det sidste er en af de hyppigste gengangere i sparekatalogerne. Det kan være årsagen til, at KL sidst på måneden inviterer til et møde om mediehåndtering af børnesager. Timingen er perfekt for alle dem, der nu ved, at behovet for proaktiv kommunikation på området er stigende.

Et skud i foden

Selv om besparelser på administrationen i den sammenhæng kan være ’gratis’ på politikernes demokratiske popularitetskonto, så er de langtfra uproblematiske. Nedskæringer er ikke det samme, som at der blot indhentes stordriftsfordele og effektiviseringer.

”Der kan nok hentes nogle fordele på sigt med digitalisering og omorganisering. Men der er ingen tvivl om, at det her kan komme til at få betydningen for borgernes oplevelse af vores sagsbehandling,” siger Erik Lund (K), borgmester i Allerød.

Hans kommune skærer 30 årsværk væk fra administrationen. Og Erik Lund mener, at det vil blive en stor opgave at sikre, at det sker på den bedst mulige måde. For dårlig sagsbehandling kan let blive dyr sagsbehandling for kommunen.

Arbejdsmarked

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet