FVD: Vandværkerne laver seriøse investeringsplaner

Reguleringen af vandforsyningerne er ikke et spil, hvor Forsyningssekretariatet skal udtænke skrivebordsmodeller, som skal få forsyningsselskaberne til at lege sig frem til billigt og rent drikkevand, skriver formanden for FVD i dette debatindlæg på dk-teknik

DEBAT

Af Redaktionen | [email protected]

Kontorchef Filip Marott Sundram, Forsyningssekretariatet, har tilsyneladende misforstået, hvad hvile-i-sig-selv-princippet i virkeligheden går ud på. Det er det helt klare indtryk, man får, når man læser Sundrams udtalelse i nyhedsbrevet dk-teknik.

Her giver Filip Sundram han udtryk for, at ”hvile-i-sig-selv-princippet” IKKE skaber incitamenter for at drive vandværkerne ordentligt, ligesom han håber på, at evalueringen af vandsektorloven vil skabe basis for en ny form, hvor det bliver sjovere for vandforsyningerne at drive selskaberne på.

Vi skal ikke have penge til at ”lege” med driften, og det handler ikke om, at reguleringen skal gøre det ”sjovt” at drive forbrugernes vandforsyning. Vi skal sikre rent drikkevand og holde forbrugernes priser nede. Det er netop det, vi gjorde, indtil vandsektorloven kom på tværs. Det er ærlig talt lidt nedladende at fortælle os, at det skal være sjovt at drive en forsyning.

Vi har effektiviseret og sikret lave priser for forbrugernes skyld, da det jo er dem, der ejer os. Reguleringen af vandforsyningerne er ikke et spil, hvor Forsyningssekretariatet skal udtænke skrivebordsmodeller, som skal få os til at lege os frem til billigt og rent drikkevand.

Hvile-i-sig-selv-princippet er netop et udtryk for rettidig omhu. I vandforsyningerne udarbejder bestyrelserne og driftspersonale seriøse planer for nødvendige investeringer, der peger fremad. Der bliver IKKE stablet pengesedler, som ikke er øremærket til driftsmæssige formål.

Et helt centralt princip i vandforsyningslovens paragraffer netop er, at vandforsyningerne kun må inddrive penge fra forbrugerne til driftsmæssige formål – også på længere sigt.

Det er bekymrende, at centrale personer i Forsyningssekretariatet tilsyneladende ikke er bevidst om dette princip. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet