FVD: Forbrugerejede vandforsyninger giver lave vandpriser

Det seneste år har de private forbrugerejede vandforsyninger leveret markant billigere vand end de kommunale forsyninger, viser ny rapport

VAND

Af Redaktionen | [email protected]

 

Hvis du bor i et område, hvor du er medejer af vandforsyningen, får du formentlig billigere rent drikkevand, end hvis du får drikkevand fra en kommunal forsyning. Det seneste år har de private forbrugerejede vandforsyninger i gennemsnit leveret rent drikkevand 23,9 procent billigere end de kommunale forsyninger. Det svarer til en årlig besparelse på over 400 kroner inkl. moms og afgifter for en gennemsnitlig husstand med et forbrug på knap 100 kubikmeter vand.

Det viser en gennemgang af en ny rapport fra Forsyningssekretariatet, der ligger under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som FVD har lavet.

At vandpriserne er lave, hvis forbrugeren er medejer af den lokale forsyning, burde fremgå af rapporten, mener FVD.

 - Historisk har forbrugerne fået billigere vand hos de forbrugerejede forsyninger end hos de kommunale. Det skyldes, at de forbrugerejede drives af få ansatte, udliciterer de fleste opgaver til private leverandører og kontrolleres af forbrugerne selv, der gerne vil have rent drikkevand så billigt som muligt. Desværre fremgår forskellen ikke direkte af den nye rapport, selvom det burde fremgå tydeligere, at der ikke er et effektiviseringspotentiale i vores del af sektoren, siger Ole Wiil, landsformand, FVD.

Vandprisen hos de kommunale forsyninger steg fra 2000 til 2010 med 44 procent, mens prisen hos de private forbrugerejede forsyninger blot steg med 13,6 procent, selvom forbrugerpriserne steg med 19,6 procent i samme periode.

Rapporten fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kommer umiddelbart efter, at Miljøministeriet har igangsat en evaluering af vandsektorloven. Loven har været under hård kritik, siden den blev vedtaget i 2010.

- Vandpriserne kommer desværre til at stige på grund af vandsektorloven – også hos de forbrugerejede forsyninger. Loven har lagt et tungt bureaukrati ned over forsyningerne, der har fået øgede omkostninger på op til 500.000 kroner om året til revisorer og administration. Samtidig betyder loven, at forbrugerne ikke må spare op til fremtidige investeringer i deres egen forsyning. I stedet tvinges de til at gældsætte sig med renter til følge. Der er kun forbrugerne til at betale den regning, siger Ole Wiil med henvisning til, at forbrugerne både er kunder og ejere.    

Evalueringen af loven forventes færdig til november. Inden da forventer FVD at udkomme med sin egen udredning, der skal belyse effektiviteten i de private forbrugerejede forsyninger specifikt.

Vandsektorloven fra 2009 omfatter alle kommunalt ejede forsyninger samt de private vandforsyninger, der udpumper mere end 200.000 m3 vand om året.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet