FVD fastholder: Vi er effektive

De private vandværker ser frem til evalueringen af vandsektorloven, fordi de forventer, at den vil modbevise Forsyningssekretariatets påstand om ineffektivitet. Debatten fortsætter på dk-teknik 

DEBAT

Af Redaktionen | [email protected]

Chef for Forsyningssekretariatet Filip Sundram hævder i et indlæg d. 9. maj, at de forbrugerejede vandforsyninger er ineffektive. Det er ikke korrekt.

Før vandsektorloven trådte i kraft, havde de forbrugerejede - og forbrugerstyrede vandforsyninger sikret rent drikkevand til meget lave priser. De generelle forbrugerpriser steg med 19,6 pct. fra 2000-2010, mens vandpriserne hos de forbrugerejede forsyninger blot steg med 13,6 pct. I samme periode steg priserne hos de kommunale forsyninger med 44 pct.

Det er svært at finde mange andre områder, hvor prisudviklingen har været så fornuftig for forbrugerne, så der må vel være tale om effektive forsyninger.

Vandsektorlovens bureaukrati, som Forsyningssekretariatet administrerer, har blot ført til større omkostninger. Derfor vil priserne stige i fremtiden, hvis ikke politikerne griber ind. Hos FVD ser vi frem til evalueringen af vandsektorloven, da vi forventer, at den vil kaste lys over den faktiske effektivitet i de private forbrugerejede vandforsyninger.

 

Debatindlægget er skrevet af Ole Wiil, landsformand i Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD).  

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet